Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Postupy pro přípravu k letu

1 POSTUPY PRO PŘÍPRAVU K LETU

Vyžadování a schvalování letů u PČR LS je upraveno NMV č. 107/99 a RPP č. 152/99. K plánování letové činnosti je nutné, aby žádající útvar nebo organizace zaslal v souladu s výše zmíněným nařízením souhrnný požadavek na letovou činnost na období jednoho měsíce nejpozději do 15. dne předcházejícího měsíce na CD. V odůvodněných případech lze podat požadavek i po uvedeném termínu s tím, že se v případě souběhu požadavků snižuje pravděpodobnost jeho realizace.

Požadavek musí obsahovat: název objednatele a telefonní spojení, datum letu, čas a místo přistání (popř. přistavení), specifikaci činnosti, případnou účast dalších osob z jiných organizací (instruktoři, specialisté apod.), prostor činnosti a další informace, které by mohly ovlivnit přípravu nebo plánování letu, v případě požadavku pro výcvik záchrany z vody musí být potvrzeno zajištění záchranného člunu s posádkou a záchranářského házecího plováku, v případě požadavku pro výcvik záchrany v noci musí být potvrzeno zajištění alespoň nouzového osvětlení přistávací plochy, která musí být předem odsouhlasena odpovědným pracovníkem PČR LS.

Při letové cvičné činnosti mimo letiště odpovídá vyžadující útvar nebo složka IZS za souhlas majitele nebo správce pozemku, na kterém se místo letové činnosti nachází a předá informace místním úřadům a Policii ČR. U vojenských prostorů uvede žádající organizace datum a prostor činnosti (čtverec) a jméno osoby, se kterou bylo využití vojenského výcvikového prostoru projednáno nebo schváleno pro letovou činnost.

CD předá souhrn požadavků na vybavení letadla vycházející z požadavků uživatele, letové posádky a požadavku Směrnice pro práci na odbavovací ploše, její přílohy „Vybavení vrtulníku před letem“, zahrnutím do rozkazu ředitele.

Při záchranné akci označí posádka při plánování, podávání oznámení nebo současně se vzletem let kódem „LET PRO ZÁCHRANU“ a na odpovídači sekundárního radiolokátoru nastaví kód 0045.