Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

14 hlava G - postupy při nehodách a událostech

Při letecké nehodě a při zvláštních případech za letu musí být provedeny základní postupy stanovené provozní příručkou, letovou příručkou daného typu letadla a v souladu s ustanovením § 55 zákona č. 49/1997 Sb O civilním letectví a předpisu L 13.

Zvláštní případy za letu řeší posádka ve spolupráci s LZ, případně pozemním zajištěním.

Rozkývání podvěsu se nesmí vyrovnávat hrubými zásahy do řízení vrtulníku.

V případě nouze, nelze-li situaci řešit jinak (např. položením osob, zvířat nebo nákladu přepravovaného v podvěsu), lano na pokyn či po souhlasu velitele vrtulníku odhodit nebo odříznout z paluby vrtulníku tak, aby nedošlo k jeho vymrštění směrem k vrtulníku a aby byla v co nejmenší míře ohrožena bezpečnost osob přepravovaných v podvěsu pod vrtulníkem.