Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

05 - obsah

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZMĚNY A OPRAVY

SEZNAM PLATNÝCH STRAN

OBSAH

PŘEDMLUVA

DEFINICE A ZKRATKY

ČÁST 1 – VÝCVIK LETECKÉHO ZÁCHRANÁŘE

HLAVA A VŠEOBECNÁ ČÁST
1 Všeobecná ustanovení
1.1 Úvod
1.2 Typy kvalifikací a odborných způsobilostí
1.3Požadavky na uchazeče
1.4 Vydávání průkazů

2 Organizace oprávněné k provádění výcviku

3 Pravidla pro provádění výcviků a přezkušování
3.1 Výcvik LZ
3.2 Opakovací výcvik LZ
3.3 Výcvik LZ-I
3.4 Opakovací výcvik LZ-I

4 Doba platnosti odborné způsobilosti a kvalifikací

5 Prodlužování odborné způsobilosti a kvalifikací

6 Odebrání průkazu

HLAVA B KVALIFIKACE
1 Letecký záchranář
1.1 Požadavky
1.1.1 Věk
1.1.2 Znalosti
1.1.3 Zkušenosti
1.1.4 Letový výcvik
1.1.5 Dovednost
1.1.6 Zdravotní způsobilost
1.2 Oprávnění

2 Letecký záchranář – instruktor
2.1 Požadavky
2.1.1 Věk
2.1.2 Znalosti
2.1.3 Zkušenosti
2.1.4 Letový výcvik
2.1.5 Dovednost
2.1.6 Zdravotní způsobilost
2.2 Oprávnění

3 Letecký záchranář – examinátor
3.1 Požadavky
3.2 Oprávnění

HLAVA C OSNOVY VÝCVIKŮ

1 Osnova výcviku k získání odborné způsobilosti Letecký záchranář
1.1 Pozemní příprava
1.2Letový výcvik
1.3Doba výcviku a počet osob

2 Osnova výcviku k získání kvalifikace Letecký záchranář – instruktor
2.1 Pozemní příprava
2.2Letový výcvik
2.3Doba výcviku

3 Osnovy opakovacích výcviků
3.1 Osnova opakovacího výcviku LZ
3.2 Osnova opakovacího výcviku LZ-I

HLAVA D ZKOUŠKY

1 Zkoušky k získání odborné způsobilosti Letecký záchranář
1.1 Teoretická zkouška
1.2 Praktická zkouška

2 Zkoušky k získání kvalifikace Letecký záchranář – instruktor
2.1 Teoretická zkouška
2.2 Praktická zkouška

ČÁST 2 – PROVÁDĚNÍ ZÁCHRANNÝCH PRACÍ

HLAVA E PROVOZNÍ PERSONÁL

1 Posádka letadla
1.1 Složení posádky
1.2 Odpovědnost
1.2.1 Velitel letadla
1.2.2 Palubní inženýr/palubní technik

2 Ostatní personál
2.1 Letecký technický personál
2.2 Letištní technik zajišťující plnění LPH
2.3 Personál CD
2.4 Letecký záchranář
2.4.1 Odpovědnost LZ

HLAVA F PROVOZNÍ POSTUPY

1 Postupy pro přípravu k letu

2 Postupy pro obsluhu na zemi

3 Letové postupy
3.1 Předletové postupy
3.2 Činnost v průběhu letu
3.2.1 Všeobecné pokyny'
3.2.2 Velitel letadla (pilot řídící)
3.2.3 Palubní inženýr/palubní technik
3.2.4 Letecký záchranář
3.3 Povětrnostní minima
3.4 Radiové spojení
4 Základní záchranné techniky a prostředky
4.1 Záchranné techniky
4.2 Záchranné prostředky
4.3 Vybavení LZ
4.3.1 Výstroj
4.3.2 Výzbroj
4.4 Vybavení PI/PT
4.4.1 Výstroj
4.4.2 Výzbroj

HLAVA G POSTUPY PŘI NEHODÁCH A UDÁLOSTECH

ČÁST 3 – PROVOZ TYPŮ

HLAVA H BELL – 412

1 Omezení

2 Nouzové postupy

3 Normální postupy
3.1 Slaňování
3.2 Jeřábování
3.3 Lanové podvěsy
3.4 Slanění do podvěsu

4 Výkonnost

5 Hmotnost a vyvážení

6 Minimální vybavení
6.1 Posádka letadla
6.2 Letadlo
6.2.1 Slaňování
6.2.2 Jeřábování
6.2.3 Lanové podvěsy

HLAVA I EC – 135

1 Omezení

2 Nouzové postupy

3 Normální postupy

3.1 Lanové podvěsy

4 Výkonnost

5 Hmotnost a vyvážení

6 Minimální vybavení
6.1 Posádka letadla
6.2 Letadlo
6.2.1 Lanové podvěsy

HLAVA J BO – 105

1 Omezení

2 Nouzové postupy

3 Normální postupy
3.1 Slaňování
3.2 Lanové podvěsy

4 Výkonnost

5 Hmotnost a vyvážení

6 Minimální vybavení
6.1 Posádka letadla
6.2 Letadlo
6.2.1 Slaňování
6.2.2 Lanové podvěsy

DODATKY

DODATEK A FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA
DODATEK B VZOR PRŮKAZU LETECKÉHO ZÁCHRANÁŘE
DODATEK C SIGNÁLY PRO NAVÁDĚNÍ VRTULNÍKU