Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

16 - hlava I - EC 35

1. OMEZENÍ

Přeprava osob v podvěsu musí být prováděna pouze s využitím Y-lana uchyceného do obou háků podvěsu.
Maximální počet osob na lanovém podvěsu je omezen celkovou hmotností 600 kg.
Maximální délka podvěsu bez komunikačního radiového spojení záchranáře s posádkou letadla je 80 m.

2. NOUZOVÉ POSTUPY

V případě potřeby řeší posádka nouzové situace v souladu s letovou příručkou.
V případě lanových podvěsů provádí nouzový ohoz lana PI/PT pomocí ovládací ručky elektricky nebo velitel letadla pomocí páky odhozu mechanicky.
Při provádění činnosti nad vodou provede posádka vrtulníku před zahájením činnosti poučení o nouzovém opuštění vrtulníku v případě vynuceného přistání na vodu.
Při provádění činnosti v noci v případě ztráty spojení mezi LZ a posádkou vrtulníku signalizuje LZ vznik nouzové situace dohodnutým způsobem červeným světlem.

3. NORMÁLNÍ POSTUPY

3.1 Lanové podvěsy

Uchycení Y-lana se provádí do obou háků podvěsu (viz. Dodatek A – foto č. 6).
¨Délka lana musí být volena s ohledem na bezpečné provedení dané činnosti. Nedoporučuje se použít lana délky cca 15 m, při které je břemeno umístěno v oblasti nejvíce zasažené proudem vzduchu od rotoru a tím nejvíce náchylné na vytváření oscilací.
Zajištění osob na palubě vrtulníku se provádí uchycením osobního zajišťovacího prostředku do pevnostních ok (viz. Dodatek A – foto č. 7).

4. VÝKONNOST

Hmotnost vrtulníku nesmí překročit maximální hmotnost vrtulníku pro OGE manévry v daných podmínkách (tlak, teplota, nadmořská výška, …).

5. HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

Pro účely výpočtu hmotnosti a těžiště se uvažuje hmotnost LZ 100 kg (220 lb) a ostatní osoby 86 kg (190 lb).

6. MINIMÁLNÍ VYBAVENÍ

6.1 Posádka letadla

Posádka letadla musí mít na palubě takové vybavení, které jí umožní bezpečné provedení letu a úplné splnění úkolu.

6.2 Letadlo

Pro provádění záchranné činnosti v noci a v případech, kdy posádka letadla nemá vizuální kontakt s LZ, nebo při použití podvěsu delšího než 80 m musí být letadlo vybaveno radiovým vybavením pro spojení s LZ.
Pro provádění záchranné činnosti na vodě musí být letadlo vybaveno záchranářským házecím plovákem (zajistí vyžadující složka).

6.2.1 Lanové podvěsy

Vrtulník musí být v konfiguraci pro provádění podvěsů v souladu se směrnicí PČR LS pro práci na odbavovací ploše, její přílohy vybavení vrtulníku před letem s výše uvedenou výjimkou pro činnost na vodě.