Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Minimální vybavení

MINIMÁLNÍ VYBAVENÍ

6.1 Posádka letadla

Posádka letadla musí mít na palubě takové vybavení, které jí umožní bezpečné provedení letu a úplné splnění úkolu.

6.2 Letadlo

Pro provádění záchranné činnosti v noci a v případech, kdy posádka letadla nemá vizuální kontakt s LZ, nebo při použití podvěsu delšího než 80 m musí být letadlo vybaveno radiovým vybavením pro spojení s LZ. Pro provádění záchranné činnosti na vodě musí být letadlo vybaveno záchranářským házecím plovákem (zajistí vyžadující složka).
Pro provádění záchranné činnosti na vodě a v noci je vrtulník vybaven pouze bočními sedačkami.

6.2.1 Slaňování

Vrtulník musí být v konfiguraci pro slaňování v souladu se směrnicí PČR LS pro práci na odbavovací ploše, její přílohy vybavení vrtulníku před letem (s výše uvedenou výjimkou pro činnosti na vodě a v noci).

Vrtulník musí být dále vybaven:

  • slaňovací hrazdou (Fast Rope Kit)
  • kotvícím lanem nebo plochou smyčkou uchycenou do podlahy vrtulníku

6.2.2 Jeřábování

Vrtulník musí být v konfiguraci pro jeřábování v souladu se směrnicí PČR LS pro práci na odbavovací ploše, její přílohy vybavení vrtulníku před letem (s výše uvedenou výjimkou pro činnosti na vodě a v noci).

  • Vrtulník musí být dále vybaven:
  • pákovými nůžkami pro nouzové přestřižení lana jeřábu
  • kotvícím lanem nebo plochou smyčkou uchycenou do podlahy vrtulníku
  • pro činnost v noci musí být hák jeřábu označen vhodným světlem
  • pro činnost na vodě musí být použit plovací hák jeřábu

6.2.3 Lanové podvěsy

Vrtulník musí být ve stejné konfiguraci a se stejným vybavením jako pro účely slaňování viz ustanovení 6.2.1 Hlavy H.