Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Omezení

1 OMEZENÍ

Provádění výcvikových záchranných prací je možno pouze s využitím jeřábu nebo slaňovací hrazdy (Fast Rope Kit). Použití slaňovací hrazdy je upraveno metodickým pokynem ředitele PČR LS ze dne 15. září 2003.

Maximální počet osob na jeřábu je omezen na dvě osoby (600 lb nebo 272 kg).

Maximální počet osob při provádění lanového podvěsu na jedné straně hrazdy je omezen na dvě osoby.

Maximální počet osob na palubě (vyjma letové posádky) při nácviku záchrany z vody a v noci je omezen na čtyři osoby.

Pro účely slaňování smí být do oka hrazdy upevněno pouze jedno lano.

Pro provádění nácviku techniky slanění do podvěsu je délka podvěsu omezena na 15 m.

Použití podvěsového zařízení vrtulníku (Cargo hook) k přepravě osob bez druhého jištění je zakázáno.

Použití oka jeřábu jako kotvícího bodu k závěsu lan je zakázáno.

Maximální délka podvěsu bez spojení posádky se záchranářem pomocí radiostanice je 80 m.