Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

07 - definice a zkratky

DEFINICE

Slaňování je činnost, při které se záchranář omezenou rychlostí spouští po laně za pomoci slaňovacího zařízení z pozice vyšší k pozici nižší buď sám nebo za pomoci druhé osoby. Zařízení, do kterého je lano na vrtulníku uchyceno musí být voleno tak, aby bylo možné odepnutí lana z místa palubního inženýra/palubního technika nebo pilota.

Jeřábování je činnost, při které je záchranář, případně zachraňovaný zavěšen na laně palubního jeřábu a vytahován nebo spouštěn silou jeřábu.

Lanový podvěs je činnost, při které je na textilním nebo ocelovém laně, ukotveném do podvěsového (cargo hook) nebo kotevního zařízení na vrtulníku, přepravován záchranář, případně zachraňovaný, náklad nebo zvíře (pes). Podvěsové nebo kotevní zařízení musí být voleno tak, aby bylo možné odepnutí podvěsu z místa palubního inženýra/palubního technika nebo pilota.

Slanění do podvěsu je činnost, při které se záchranář spouští po laně za pomoci slaňovacího zařízení z pozice ve vrtulníku do pozice lanového podvěsu. Zařízení, do kterého je lano na vrtulníku uchyceno musí být voleno tak, aby bylo možné odepnutí lana z místa palubního inženýra/palubního technika nebo pilota.

ZKRATKY

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

CD Centrální dispečink PČR LS

HZS Hasičský záchranný sbor ČR

IZS Integrovaný záchranný systém

IKAR Mezinárodní organizace pro alpskou záchranu

LPH Letecké pohonné hmoty

LZ Letecký záchranář

LZ-I Letecký záchranář s kvalifikací instruktor

LZ-E Letecký záchranář s kvalifikací examinátor

MV Ministerstvo vnitra

NMV Nařízení ministra vnitra

OGE Out of ground effect – mimo vliv země

PČR LS Policie České republiky letecká služba

PI Palubní inženýr

PT Palubní technik

RPP Rozkaz policejního prezidenta

ŘLP Řízení letového provozu

SHS Sdružení horských služeb ČR