Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

17 - hlava J - BO 105

1. OMEZENÍ

Tento vrtulník nebude standardně používán k provádění záchranných činností.
Tato HLAVA zůstává zařazena ve Směrnici pouze z toho důvodu, že PČR LS stále tento typ provozuje.
Maximální počet osob na lanovém podvěsu je omezen na dvě.
Pro účely slaňování smí být současně navázán takový počet lan, který odpovídá počtu závěsů použitého slaňovacího přípravku.
V každém případě musí být provedeno druhé jištění závěsu.
Maximální počet osob slaňujících současně z jedné strany je omezen na jednu.
Maximální délka podvěsu bez komunikačního radiového spojení záchranáře s posádkou letadla je 80 m.
Je zakázáno používat hák podvěsu vrtulníku pro přepravu osob bez dalšího jištění do slaňovacího přípravku.
Provádění záchranných činností je omezeno pouze na podmínky pro lety VFR den.

2. NOUZOVÉ POSTUPY

V případě potřeby řeší posádka nouzové situace v souladu s letovou příručkou a ve spolupráci s ostatním provozním personálem.
Nouzový odhoz lan či nouzové odříznutí lana provádí PI/PT z paluby vrtulníku. Uvolnění háku podvěsu provádí velitel letadla.

3. NORMÁLNÍ POSTUPY

3.1 Slaňování

Uchycení lan se provádí do slaňovacích přípravků (viz. Dodatek A - foto č. 8), pro účely druhého jištění závěsu je možno využít buď háku podvěsového zařízení vrtulníku nebo další volné oko slaňovacího přípravku.
Pro zajištění osob na palubě vrtulníku se využívá pevnostních ok v podlaze vrtulníku (viz. Dodatek A - foto č. 9).

3.2 Lanové podvěsy

Uchycení dvojitého lana se provádí do háku podvěsu vrtulníku, druhé jištění je provedeno do slaňovacího přípravku (viz. Dodatek A - foto č. 10).

4. VÝKONNOST

Hmotnost vrtulníku nesmí překročit maximální hmotnost vrtulníku pro OGE manévry v daných podmínkách (tlak, teplota, nadmořská výška, …).

5. HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

Z důvodu porušení obálky polohy těžiště či snížení zálohy výchylky páky cykliky je nutné se vyhnout takovému způsobu provádění záchranných činností, kdy na jedné (pravé) straně vrtulníku bude sedět pilot, PI/PT a zároveň bude na téže straně uchyceno nosné lano podvěsu.

Pro účely výpočtu hmotnosti a těžiště se uvažuje hmotnost LZ 100.kg (220.lb) a ostatní osoby 86.kg (190.lb)

6. MINIMÁLNÍ VYBAVENÍ

6.1 Posádka letadla

Posádka letadla musí mít na palubě takové vybavení, které jí umožní bezpečné provedení letu a úplné splnění úkolu.

6.2 Letadlo

Pro provádění záchranné činnosti, kdy posádka letadla nemá vizuální kontakt s LZ, nebo při použití podvěsu delšího než 80 m musí být letadlo vybaveno radiovým vybavením pro spojení s LZ.

6.2.1 Slaňování

Vrtulník musí být v konfiguraci pro slaňování v souladu se směrnicí PČR LS pro práci na odbavovací ploše, její přílohy vybavení vrtulníku před letem.

6.2.2 Lanové podvěsy

Vrtulník musí být ve stejné konfiguraci a se stejným vybavením jako pro účely slaňování viz. ustanovení 6.2.1 Hlavy J.