Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Odborná část

Obsah učebnice je průběžně aktualizován, jsou využívány nejnovější zkušenosti a poznatky horských služeb celého světa. Při úpravách byly použity  poznatky získané mimo jiné v rámci projektu

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union