Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

11 - hlava D - zkoušky

1 ZKOUŠKY K ZÍSKÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI LZ

1.1 Teoretická zkouška

Teoretická zkouška sestává z písemného testu, který musí obsahovat otázky ze všech předmětů pozemní přípravy. Písemný test může být nahrazen ústní zkouškou před komisí, složenou z examinátorů.

Předpokladem úspěšného absolvování teoretické zkoušky je dosažení 80 % správných odpovědí celkem, přičemž v jednotlivých předmětech musí být dosaženo 60 % správných odpovědí.

1.2 Praktická zkouška

Sestává z praktického předvedení vybrané záchranné techniky před komisí složenou z examinátorů.

2 ZKOUŠKY K ZÍSKÁNÍ KVALIFIKACE LZ-I

2.1 Teoretická zkouška

Kromě zkoušky předepsané v ustanovení 1.1 Hlavy D musí uchazeč absolvovat zkoušku obsahující otázky ze všech úloh pozemní přípravy osnovy k získání kvalifikace LZ-I. Forma – kromě písemného testu musí uchazeč absolvovat i ústní zkoušku. Hodnocení písemné zkoušky je stejné jako v ust. 1.1 Hlavy D.

2.2 Praktická zkouška

Je shodná s ustanovením 1.2 Hlavy D se zaměřením na výuku a dohled při provádění záchranných činností.