Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Posádka letadlař

1 POSÁDKA LETADLA

1.1 Složení posádky

Složení posádky se řídí typem letadla a tvoří ji výkonní letci s příslušnou kvalifikací (slaňování, lanové podvěsy, jeřábování, lety a činnost v horách, v noci a nad vodní plochou, …).

Při výcvikových a záchranných letech mohou být kromě posádky na palubě letadla letečtí záchranáři, inspekční nebo kontrolní orgán provozovatele vrtulníku nebo příslušné složky IZS, případně další osoby podílející se jiným způsobem na provádění výcviku a záchranných činností. Účast těchto dalších osob podléhá schválení odpovědné osoby s personální pravomocí nebo osobou jí pověřenou té složky, útvaru nebo organizace, která se na výcviku či činnosti podílí a LS. Tímto není dotčena pravomoc velitele letadla s konečnou platností rozhodnout o přítomnosti těchto osob na palubě.

1.2 Odpovědnost

1.2.1 Velitel letadla

Po převzetí letadla k letu od leteckého technického personálu odpovídá velitel letadla za výběr ploch pro vzlet a přistání vrtulníku a bez ohledu na to, řídí-li letadlo či nikoli, odpovídá za daný let v souladu s pravidly létání, vyjma případů, kdy se smí odchýlit od těchto pravidel za absolutně nezbytných okolností v zájmu bezpečnosti.

Odpovídá za zajištění poučení osob před letem podle ustanovení 2.3 Hlava 2 oddíl III předpisu L6/III a ustanovení 3.1 Hlavy F této Směrnice.

Rozhoduje o ukončení činnosti z důvodu nevyhovujících meteorologických nebo technických podmínek, nebo je-li snížena zdravotní způsobilost některého z členů posádky a nebo z provozních důvodů.

1.2.2 Palubní inženýr/palubní technik

Odpovídá za navádění vrtulníku a koordinaci činnosti ostatních zúčastněných osob na palubě. Odpovídá rovněž za určení kotvicích bodů na vrtulníku pro danou činnost.