Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

02 - úvodní ustanovení

Tato směrnice (Provádění a výcvik záchranných prací s letadly MV provozovanými Policií České republiky leteckou službou - slaňování, jeřábování, lanové podvěsy) je závazná pro příslušníky a zaměstnance Policie ČR a pro pracovníky dalších organizací, které se podílejí na organizaci, provádění a výcviku záchranných činností s letadly MV provozovanými PČR LS.

Tato směrnice nenahrazuje ani neruší jiné předpisy, nařízení, pokyny a příručky platné pro provoz a obsluhu letadel, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a jiné předpisy, které jsou z titulu své funkce povinny dodržovat zúčastněné osoby. V této Směrnici jsou z nich uvedena pouze vybraná ustanovení vhodná nebo nezbytná pro zajištění součinnosti zúčastněných organizací a jejich částí.

Změny a opravy budou vydávány letovou inspekcí PČR LS některou z forem interních aktů řízení Policie ČR letecké služby.