Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Nouzové postupy

NOUZOVÉ POSTUPY

Nouzové situace řeší posádka v souladu s letovou příručkou, přičemž pro uvolnění lana jeřábu slouží zařízení ovládané posádkou vrtulníku (Cable cut). Pro uvolnění lana jeřábu slouží rovněž pákové nůžky umístěné v kabině cestujících.

V případě lanových podvěsů slouží pro uvolnění lana pákový mechanismus slaňovací hrazdy nebo je možno použít nůž z osobní výzbroje. V tomto případě je lano uvolněno PI/PT z paluby vrtulníku.

Při provádění činnosti nad vodou provede posádka vrtulníku před zahájením činnosti poučení o nouzovém opuštění vrtulníku v případě vynuceného přistání na vodu.

Při provádění činnosti v noci v případě ztráty spojení mezi LZ a posádkou vrtulníku signalizuje LZ vznik nouzové situace dohodnutým způsobem červeným světlem.