Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Normální postupy

NORMÁLNÍ POSTUPY

3.1 Slaňování

Uchycení lana se provádí do oka na jedné (přednostně pravé) straně hrazdy v pracovní poloze (vysunuto, zajištěno) (viz Dodatek A – foto č.1).
Kotvící lano pro zajištění osob na palubě vrtulníku je tvořeno lanem nebo plochou smyčkou, která je k podlaze vrtulníku uchycena pomocí minimálně čtyř kotvících bodů (viz Dodatek A – foto č. 2).

3.2 Jeřábování

Obsluhu jeřábu provádí PI/PT.
LZ a zachraňovaná osoba jsou zajištěni do ok(a) háku jeřábu (viz. Dodatek A – foto č. 3).
Uchycení do ok(a) háku jeřábu se standardně provádí manipulací s karabinou nikoliv manipulací se zámkem háku jeřábu.
V průběhu vyzvedávání na palubu vrtulníku je LZ povinen sledovat vzdálenost od vrtulníku a při přiblížení k ližině jejím uchopením a oddálením spolupracovat s PI/PT na bezpečném vtažení na palubu.

3.3 Lanové podvěsy

Uchycení lan se provádí do oka na jedné (přednostně pravé) straně hrazdy v pracovní poloze (vysunuto, zajištěno) (viz Dodatek A – foto č. 4).

3.4 Slanění do podvěsu

Uchycení lan se provádí do oka na jedné (přednostně pravé) straně hrazdy v pracovní poloze (vysunuto, zajištěno) (viz Dodatek A – foto č. 5).
V průběhu slanění do podvěsu je nutno stanovit postup pro odvíjení lana a dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na zamotání lan. LZ je povinen dohodnutým způsobem informovat PI/PT o vytvoření podvěsu a připravenosti k provádění činnosti v lanovém podvěsu.
Při provádění nácviku této činnosti se standardně vyžaduje, pro zajištění bezpečného provedení slanění do podvěsu, přítomnost druhého LZ na palubě vrtulníku, který spolupracuje se slaňujícím LZ zejména při odvíjení připraveného podvěsového lana.