Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Postupy pro obsluhu na zemi

POSTUPY PRO OBSLUHU NA ZEMI

Uvolnění letadla do provozu je podmíněno provedením veškeré plánované údržby v souladu se schváleným programem pro údržbu. Dodatečnou specifickou úpravu provádí letecký technický personál podle upřesnění CD a přílohy Směrnice pro práci na odbavovací ploše „Vybavení letadel před letem“ a v souladu s vybavením uvedeným v Části 3 – Provoz jednotlivých typů této Směrnice.