Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Prodlužování odborné způsobilosti a kvalifikací

Prodlužování platnosti odborné způsobilosti LZ (včetně typové kvalifikace) se provádí úspěšným absolvováním opakovacího výcviku LZ v době platnosti průkazu (dle osnovy ustanovení 3.1 Hlavy C této směrnice).

Prodlužování platnosti kvalifikace instruktor se provádí úspěšným absolvováním opakovacího výcviku LZ-I v době platnosti kvalifikace (dle osnovy ustanovení 3.2 Hlavy C této směrnice). Prodloužení platnosti kvalifikace LZ-I je současně prodloužením odborné způsobilosti LZ.

Obnova platnosti odborné způsobilosti nebo kvalifikace se provádí absolvováním výcviku dle osnovy pro získání příslušné odborné způsobilosti nebo kvalifikace.