Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Doba platnosti odborné způsobilosti a kvalifikací

Odborná způsobilost LZ je platná 1 rok od konce kalendářního roku, ve kterém bylo přezkoušení vykonáno.

Kvalifikace instruktora je platná 2 roky od konce kalendářního roku, ve kterém byla tato kvalifikace přiznána.

Kvalifikace examinátora je platná po dobu jmenování.

Platnost průkazu způsobilosti LZ je podmíněna zdravotní způsobilostí.