Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Pravidla pro provádění výcviku a a přezkušování

3.1 Výcvik LZ

Výcvik k získání odborné způsobilosti LZ se provádí dle Osnovy výcviku k získání odborné způsobilosti LZ (viz ustanovení 1 Hlavy C této směrnice).

Přezkoušení provádí komise složená minimálně z examinátorů LS a vysílající organizace.

3.2 Opakovací výcvik LZ

Opakovací výcvik LZ se provádí v souladu s ustanovením 3.1 Hlavy C rovněž dle Osnovy výcviku k získání odborné způsobilosti LZ (viz ustanovení 1 Hlavy C této směrnice).

Přezkoušení provádí komise složená minimálně z examinátorů vysílající organizace a instruktorů LS.

3.3 Výcvik LZ-I

Výcvik k získání kvalifikace LZ-I se provádí dle Osnovy výcviku k získání kvalifikace instruktor (viz ustanovení 2 Hlavy C této směrnice).

Přezkoušení provádí komise složená z examinátorů LS a vysílající organizace.

3.4 Opakovací výcvik LZ-I

Opakovací výcvik LZ-I se provádí v souladu s ustanovením 3.2 Hlavy C rovněž dle Osnovy výcviku k získání kvalifikace instruktor (viz ustanovení 2 Hlavy C této směrnice).

Přezkoušení provádí komise složená z examinátorů LS a vysílající organizace.