Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Letecký záchranář - examinátor

3.1 Požadavky

LZ-E musí vykonávat funkci LZ-I minimálně po dobu dvou let.

Examinátory jednotlivých složek, útvarů a organizací jmenuje a odvolává z řad instruktorů odpovědná osoba s personální pravomocí na základě návrhu stávajících examinátorů.

3.2 Oprávnění

Kromě oprávnění vyplývající z kvalifikace LZ-I je examinátor oprávněn provádět výcvik pro získání kvalifikace LZ-I dle osnovy ustanovení 2 Hlavy C a provádět přezkušování LZ a LZ-I.

Examinátor má právo zadržet průkaz LZ v souladu s ustanovením 6 Hlavy A.

Oprávnění examinátora je omezeno na typy vrtulníků provozované PČR LS.