Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Osnova výcviku k získání odborné způsobilosti Letecký záchranář

1.1 Pozemní příprava

Číslo úlohy
Název úlohy
Doba/počet
1a Právní normy a předpisy 3 hod.
2a Pozemní zajištění 1 hod.
3a Letadla 3 hod.
4a Záchranné techniky 1 hod.

Číslo úlohy
Obsah
1a právní postavení leteckého záchranáře a jeho činnosti – zajištění leteckých činností v IZS
předpisy týkající se leteckého provozu
předpisy týkající se BOZP
směrnice pro provádění záchranných prací
2a výběr přistávací plochy a její zajištění
signály pro navedení vrtulníku
zásady pohybu v blízkosti vrtulníku
vliv meteorologických podmínek na letovou činnost vrtulníku"
3a technicko-taktická data jednotlivých typů Bell-412, EC-135, (Bo-105)
doplňkové vybavení
systémy dorozumívání – intercom, radiostanice, vizuální
nouzové a záchranné prostředky
nouzové postupy
nastupování a vystupování z vrtulníku – manipulace s dveřmi
pevnostní body a místa pro uchycení materiálu, výstroje a zajištění osob na palubě
činnost LZ v průběhu letu na palubě
komunikace s posádkou
4a slaňování
jeřábování
lanový podvěs
zvláštnosti při provádění záchrany z vody
zvláštnosti při provádění záchrany v noci

1.2 Letový výcvik

Číslo úlohy
Název úlohy
5 Navedení vrtulníku na přistání
6 Zajištění bezpečného pohybu osob v blízkosti vrtulníku
7 Příprava a provedení záchranných technik
8 Použití intercomu, radiových pojítek a vizuálního dorozumívání
Číslo úlohy
Obsah
5 Naučit uchazeče prakticky navést vrtulník na jím vybranou a zajištěnou plochu
6 Naučit uchazeče zásadám bezpečného pohybu osob v blízkosti vrtulníku, jehož rotory se otáčejí
7 Naučit uchazeče samostatně připravit záchranné vybavení a jeho použití při jednotlivých záchranných technikách, včetně přípravy, zajištění a evakuace zachraňované osoby za různých podmínek (ve dne, v noci, na vodě, ...).
8 Naučit uchazeče ovládat radiová pojítka, využívat vizuální dorozumívání a používat vnitřní dorozumívací zařízení (intercom) jednotlivých typů vrtulníků včetně komunikace s posádkou

1.3 Doba výcviku a počet osob

Celková doba trvání základního výcviku je rozvržena takto:

pozemní příprava 8 hod.
letový výcvik (včetně závěrečného přezkoušení) 10 hod.

Počet osob ve výcviku by neměl přesáhnout 12 uchazečů.