Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Osnova výcviku k získání kvalifikace Letecký záchranář – instruktor

2.1 Pozemní příprava

Číslo úlohy
Název úlohy
9a Metodika výuky záchranných technik
10a Pedagogické zásady
11a Výukové pomůcky
12a Výkonnost
Číslo úlohy
Obsah
9a způsoby vyučování záchranných technik
využití učebních metod záchranných technik
základní prvky efektivního vyučování záchranných technik
10a plánování a příprava výuky
posuzování výkonnosti
hodnocení a přezkušování
rozbor a oprava chyb
11a používání výukových pomůcek
používání výcvikových pomůcek
12a lidská výkonnost a její omezení
rizika spojená s psychickou a fyzickou zátěží a specifika při činnostech na vodě a v noci

2.2 Letový výcvik

Číslo úlohy
Název úlohy
13 Slaňování
14 Jeřábování
15 Lanové podvěsy
16 Technické prostředky pro záchranu
Číslo úlohy
Obsah
13 Praktický dohled při přípravě a provádění slaňování
14 Praktický dohled při přípravě a provádění jeřábování
15 Praktický dohled při přípravě a provádění lanových podvěsů
16 Praktické použití technických prostředků, zvláštnosti při činnostech na vodě a v noci

2.3 Doba výcviku

Celková doba trvání výcviku je 12 hodin (6 hod. – pozemní příprava, 6 hod. – letový výcvik)