Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Letecký záchranář - instruktor

2.1 Požadavky

2.1.1 Věk

Uchazeč nesmí být mladší 23 let. Horní věková hranice se stanoví v souladu s obecně platnými právními normami a úpravami pro jednotlivé složky, organizace a útvary.

2.1.2 Znalosti

Kromě znalostí požadovaných pro získání průkazu LZ musí mít uchazeč znalosti v následujících oblastech:

a) způsoby výuky a učební metody

b) rozbor a oprava chyb

c) používání výcvikových pomůcek

d) lidská výkonnost a její omezení

2.1.3 Zkušenosti

Uchazeč musí být držitelem průkazu LZ po dobu minimálně dvou let. V této době nesmí dojít ke ztrátě platnosti odborné způsobilosti.

2.1.4 Letový výcvik

Uchazeč musí absolvovat letový výcvik dle osnovy k získání kvalifikace LZ-I (viz ustanovení 2.2 Hlavy C).

2.1.5 Dovednost

Kromě dovedností požadovaných pro získání průkazu způsobilosti LZ musí uchazeč prokázat schopnosti aplikace obsahu výuky, včetně použití učebních metod a pomůcek, při výcviku.

2.1.6 Zdravotní způsobilost

Za zdravotní způsobilost odpovídá v souladu s ust. 1.3 Hlava A vysílající organizace.

2.2 Oprávnění

Kromě oprávnění vyplývajících z průkazu LZ je držitel kvalifikace instruktor oprávněn provádět výcvik pro získání průkazu LZ dle osnovy ustanovení 1 Hlavy C.

Kvalifikace instruktora je omezena na provádění výcviku na typech vrtulníků provozovaných PČR LS.