Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Letecký záchranář

1.1 Požadavky

1.1.1 Věk

Uchazeč nesmí být mladší 21 let. Horní věková hranice se stanoví v souladu s obecně platnými právními normami a úpravami pro jednotlivé složky, organizace a útvary.

1.1.2 Znalosti

Uchazeč musí prokázat znalosti v těchto předmětech:

a) právní normy a předpisy

právní postavení leteckého záchranáře a jeho činnosti

předpisy týkající se leteckého provozu

předpisy týkající se BOZP

směrnice pro provádění záchranných prací

b) pozemní zajištění

výběr přistávací plochy a její zajištění

signály pro navedení vrtulníku

zásady pohybu v blízkosti vrtulníku

vliv meteorologických podmínek na letovou činnost vrtulníku

c) letadla

technicko-taktická data jednotlivých typů

doplňkové vybavení

dorozumívací zařízení – intercom

nouzové a záchranné prostředky

nouzové postupy

pevnostní body a místa pro uchycení materiálu, výstroje a zajištění osob na palubě

činnost LZ v průběhu letu na palubě

komunikace s posádkou

nastupování a vystupování z vrtulníku – manipulace s dveřmi

d) záchranné techniky

metodiku provádění záchranných prací

záchranné prostředky a jejich použití

řešení konkrétních záchranných akcí (budova, skály, horský terén, …)

řešení záchranných akcí na vodě

řešení záchranných akcí v noci

1.1.3 Zkušenosti

Uchazeč musí splňovat podmínku minimálně dvouleté praxe v činnostech (viz Základní požadavky na uchazeče) ve výškách a nad volnou hloubkou.

1.1.4 Letový výcvik

Uchazeč musí absolvovat letový výcvik dle osnovy pro získání odborné způsobilosti LZ viz ustanovení 1.2 Hlavy C.

1.1.5 Dovednost

Uchazeč musí prokázat schopnost provádět následující činnosti:

navedení vrtulníku na přistání

zajištění bezpečného pohybu osob v blízkosti vrtulníku

příprava a provedení jednotlivých druhů záchranných technik

příprava a provedení záchrany z vody

příprava a provedení záchrany v noci

použití intercomu pro komunikaci s posádkou

1.1.6 Zdravotní způsobilost

Za zdravotní způsobilost odpovídá v souladu s ust. 1.3 Hlava A vysílající organizace.

1.2 Oprávnění

Držitel průkazu LZ s platnou odbornou způsobilostí je oprávněn vykonávat záchranné práce na typech vrtulníků provozovaných PČR LS. Pokud mají být oprávnění využívána při činnostech na vodě a v noci, musí LZ absolvovat odpovídající části výcviku.

Záchranné práce na typech vrtulníků provozovaných jiným provozovatelem je držitel průkazu oprávněn provádět pouze po předchozím zaškolení a poučení provozovatelem daného typu.