Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Stupnice lavinového nebezpečí

1. stupeň lavinového nebezpečí – nízké nebezpečí

 • trvá zhruba 1/5 zimy
 • 7 % všech lavinových neštěstí

NOVÝ SNÍH

 • 0–10 cm nového sněhu za bezvětří
 • 0– 5 cm nového sněhu při působení větru

STABILITA SNĚHOVÉ POKRÝVKY

 • Sněhová pokrývka je celkem dobře zpevněná.

MOŽNOST UVOLNĚNÍ LAVINY

 • Sesuv laviny hrozí pravděpodobně jen při velkém dodatečném zatížení, a to jen výjimečně na strmých svazích.
 • Může dojít ke samovolnému sesuvu, a to pouze lavin malých rozměrů nebo splazů.

NUTNÉ ZATÍŽENÍ PRO UVOLNĚNÍ LAVINY

 • K sesuvu laviny může dojít především jen při velkém dodatečném zatížení.

ROZSAH SAMOVOLNÝCH LAVIN

 • Očekávají se sesuvy pouze samovolných lavin malých rozměrů nebo splazů.
 • Možné laviny se většinou zastaví ještě na svahu.

ROZSAH NEBEZPEČNÝCH MÍST

 • Nebezpečná místa se vyskytují jen ojediněle.
 • opatrně na svahy se 40 stupni A VÍC!!!

DŮSLEDKY PRO FREKVENTOVANÉ CESTY

 • Nízké ohrožení.

UPOZORNĚNÍ PRO LYŽAŘE A TURISTY

 • Převážně bezpečné podmínky pro túry.

KDE VE SVÉM OKOLÍ PŘI TÚŘE HLEDAT KRITICKÁ MÍSTA

 • (místo 20 x 20 m o daném kritickém sklonu)
 • V rámci naší stopy.

2. stupeň lavinového nebezpečí – mírné nebezpečí

 • trvá zhruba 1/2 zimy
 • 34 % všech lavinových neštěstí

NOVÝ SNÍH

 • 10–20 cm nového sněhu za bezvětří
 • 5–10 cm nového sněhu při působení větru

STABILITA SNĚHOVÉ POKRÝVKY

 • Pouze některé (v lavinové předpovědi většinou uvedené) strmé svahy vykazují jen střední stabilitu, jinak je sněhová pokrývka vcelku dobře zpevněná.

MOŽNOST UVOLNĚNÍ LAVINY

 • K sesuvu laviny může dojít obzvláště při velkém dodatečném zatížení, a to především na uvedených strmých svazích.
 • Stále se neočekává sesuv větších samovolných lavin.

NUTNÉ ZATÍŽENÍ PRO UVOLNĚNÍ LAVINY

 • K sesuvu laviny může dojít především na konkrétních strmých svazích, a to zejména při velkém, ale případně také už při malém dodatečném zatížení.

ROZSAH SAMOVOLNÝCH LAVIN

 • Očekávají se pouze sesuvy samovolných lavin malých rozměrů.
 • Stále se ještě neočekává sesuv samovolných lavin středních a velkých rozměrů.
 • Možné laviny se většinou zastaví ještě na svahu.

ROZSAH NEBEZPEČNÝCH MÍST

 • Nebezpečná místa už tvoří souvislý celek a často i na mnoha (v lavinové předpovědi většinou uvedených) strmých svazích.
 • ZAPOMEŇ NA SVAHY se 40 stupni A VÍC (opatrně již na svazích od 35?)!!!

DŮSLEDKY PRO FREKVENTOVANÉ CESTY

 • Mírné nebezpečí s ohledem na samovolné laviny.

UPOZORNĚNÍ PRO LYŽAŘE A TURISTY

 • Převážně bezpečné podmínky pro túry až na některé (v lavinové předpovědi většinou uvedené) nebezpečné strmé svahy.

KDE VE SVÉM OKOLÍ PŘI TÚŘE HLEDAT KRITICKÁ MÍSTA

 • (místo 20 x 20 m o daném kritickém sklonu)
 • Oblast do 40 m v okolí stopy.

3. stupeň lavinového nebezpečí – značné nebezpečí

 • Nejzrádnější (kritická) situace
 • trvá zhruba 1/3 zimy
 • 47 % všech lavinových neštěstí

NOVÝ SNÍH

 • 20–40 cm nového sněhu za bezvětří
 • 15–30 cm nového sněhu při působení větru

STABILITA SNĚHOVÉ POKRÝVKY

 • Mnoho konkrétních strmých svahů vykazuje pouze střední až slabou stabilitu.

MOŽNOST UVOLNĚNÍ LAVINY

 • K sesuvu laviny může dojít především na (v lavinové předpovědi většinou uvedených) strmých svazích, a to už i při malém dodatečném zatížení.
 • Ojediněle je možný i sesuv samovolných lavin středních a výjimečně i velkých rozměrů.

NUTNÉ ZATÍŽENÍ PRO UVOLNĚNÍ LAVINY

 • K sesuvu laviny může dojít především na konkrétních strmých svazích, a to už i při malém dodatečném zatížení.

ROZSAH SAMOVOLNÝCH LAVIN

 • Očekávají se samovolné laviny malých a dá se předpokládat i sesuv lavin středních rozměrů. Ojediněle je možný i sesuv samovolných lavin velkých rozměrů.
 • Možné laviny se většinou zastaví až na spodní části svahu.

ROZSAH NEBEZPEČNÝCH MÍST

 • Nebezpečná místa už tvoří souvislý celek a často i na mnoha (v lavinové předpovědi většinou uvedených) strmých svazích.
 • ZAPOMEŇ NA SVAHY se 35 stupni A VÍC (opatrně již na svazích od 30 stupňů)!!!

DŮSLEDKY PRO FREKVENTOVANÉ CESTY

 • Ve výjimečných případech může případný sesuv samovolných lavin ohrozit i frekventované cesty (trasu výstupu či sjezdu během túry).

UPOZORNĚNÍ PRO LYŽAŘE A TURISTY

 • Túry vyžadují už zkušené posouzení (přesahující běžné zkušenosti)! Možnosti jednotlivých túr jsou omezené.
 • Pozor: pro nezkušené to znamená ukončení túr!

KDE VE SVÉM OKOLÍ PŘI TÚŘE HLEDAT KRITICKÁ MÍSTA

 • (místo 20 x 20 m o daném kritickém sklonu)
 • Přilehlé kritické svahy v okolí stopy.

4. stupeň lavinového nebezpečí – vysoké nebezpečí

 • akutní situace
 • zpravidla pouze několik dní v průběhu zimy
 • 12 % všech lavinových neštěstí

NOVÝ SNÍH

 • 40–70 cm nového sněhu za bezvětří
 • 30–50 cm nového sněhu při působení větru

STABILITA SNĚHOVÉ POKRÝVKY

 • Sněhová pokrývka je na většině strmých svazích jen slabě zpevněna.

MOŽNOST UVOLNĚNÍ LAVINY

 • Pravděpodobnost sesuvu laviny je velká, a to již při nepatrném dodatečném zatížení, a to na velkém množství strmých svahů (rozsáhlost a prostorové uspořádání nebezpečných míst přesahuje možnosti konkrétního určení).
 • Dá se očekávat sesuv mnoha samovolných lavin středních, ale také velkých rozměrů.

NUTNÉ ZATÍŽENÍ PRO UVOLNĚNÍ LAVINY

 • Sesuv lavin je pravděpodobný již při nepatrném dodatečném zatížení.

ROZSAH SAMOVOLNÝCH LAVIN

 • Očekávají se samovolné laviny středních, ale i několik lavin velkých rozměrů.
 • Běží přes celou plochu svahu, nejméně však 50 m (sklon svahu může dosahovat i mnohem méně než 30?), může dosáhnout dna údolí.
 • Laviny mohou dosáhnout maxima své původní dráhy.
 • Jsou pravděpodobné i menší škody na lesním porostu.

ROZSAH NEBEZPEČNÝCH MÍST

 • Nebezpečná místa už tvoří souvislý celek na mnoha konkrétních daných strmých svazích (rozsáhlost a prostorové uspořádání nebezpečných míst přesahuje možnosti konkrétního určení).
 • ZAPOMEŇ NA SVAHY se 30 stupni A VÍC (opatrně již na svazích od 25 stupňů)!!!

DŮSLEDKY PRO FREKVENTOVANÉ CESTY

 • Většina frekventovaných cest, tras výstupů i sjezdů během túry, ale i část sjezdovek či sjezdovky (toto se ale netýká Krkonoš) je ohrožena mnoha sesuvy samovolných lavin středního, ale i velkého rozsahu.

UPOZORNĚNÍ PRO LYŽAŘE A TURISTY

 • Túry vyžadují už expertní posouzení!
 • Možnosti jednotlivých túr jsou velmi omezené.
 • Pozor: pro nezkušené to znamená vůbec nevstupovat do lavinových oblastí!!!

KDE VE SVÉM OKOLÍ PŘI TÚŘE HLEDAT KRITICKÁ MÍSTA

 • (místo 20 x 20 m o daném kritickém sklonu)
 • Velkoplošná oblast přilehlého strmého svahu (včetně jeho vyústění).

5. stupeň lavinového nebezpečí – velmi vysoké nebezpečí

 • katastrofická situace
 • nastává jen velmi zřídka, nebezpečí většinou rychle odezní
 • 0 % všech lavinových neštěstí

NOVÝ SNÍH

 • 70–100 cm nového sněhu za bezvětří
 • 50–80 cm nového sněhu při působení větru

STABILITA SNĚHOVÉ POKRÝVKY

 • Sněhová pokrývka je slabě zpevněna a je nestabilní v nebývalém rozsahu.

MOŽNOST UVOLNĚNÍ LAVINY

 • K četným sesuvům samovolných lavin velkých rozsahů dochází i v méně strmém terénu.

NUTNÉ ZATÍŽENÍ PRO UVOLNĚNÍ LAVINY

 • Sesuv lavin je pravděpodobný již při nepatrném dodatečném zatížení.

ROZSAH SAMOVOLNÝCH LAVIN

 • Uvolnění více samovolných lavin velkých rozměrů je pravděpodobné.
 • Běží přes celou plochu svahu, nejméně však 50 m (sklon svahu může dosahovat i mnohem méně než 30?), může dosáhnout dna údolí.
 • Laviny mohou přesáhnout maxima své původní dráhy.
 • Jsou pravděpodobné i velké škody na lesním porostu.

ROZSAH NEBEZPEČNÝCH MÍST

 • Nebezpečná místa se vyskytují i na méně strmých svazích.
 • ZAPOMEŇ NA SVAHY A JEJICH OKOLÍ vůbec!!!

DŮSLEDKY PRO FREKVENTOVANÉ CESTY

 • U pravidelných lavinových drah musíme počítat s velkými údolními lavinami.
 • Ohrožené frekventované cesty a obvyklé trasy výstupů a sjezdů během túry musí být uzavřeny.
 • Doporučuje se evakuovat i jen částečně ohrožená obydlí.

UPOZORNĚNÍ PRO LYŽAŘE A TURISTY

 • Túry jsou ve většině případů úplně nemožné.
 • Nedoporučuje se opouštět zajištěná obydlí.

Pozor: pro nezkušené to znamená úplně se vyhnout lavinovým oblastem!!!