Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Laviny – rizikové faktory

Kdy tedy především vzrůstá lavinové nebezpečí:

 1. navátý sníh – nový sníh v kombinaci s větrem, velmi nebezpečný je ale i samotný vítr bez sněžení, sledujte větrná znamení
 2. nesoudržná vrstva vzniklá masivním oteplením, případně deštěm
 3. nesoudržná vrstvička vzniklá nově uvnitř sněhového profilu dlouhodobým působením nízkých teplot

Alarmující znaky » urychlené ukončení túry:

 1. špatný pocit, zlá předtucha!!!
 2. praskavé zvuky ve sněhové pokrývce při chůzi či sjezdu!!!
 3. čerstvé laviny v našem okolí!!!

Jakým způsobem si rozdělit další pozorování rizikových faktorů:

1. člověk, skupina – naše, ale také i cizí
(počet, zkušenosti, znalosti, vybavení, volba trasy, taktika, ...)
2. terén, trasa
(expozice, sklon, tvar, ...)
3. počasí a sněhové podmínky
(viditelnost, sněžení, vítr, teplota, sněhový profil, ...)

PAMATUJTE SI:

 • s přípravou začněte s předstihem už v klidu vašeho domova (plán, vybavení, kurzy, nácvik, lavinová předpověď, předpověď počasí, internet, literatura, průvodce, mapy, ...)
 • další pozorování neustále upřesňujte, pamatujte na neustálý vývoj lavinové situace
 • a také si pamatujte, že nejlepší ochranou proti lavinám je naučit se „dívat“ kolem sebe a „poslouchat“ přírodu

1. Člověk, skupina – NAŠE, ALE TAKÉ I CIZÍ

PŘÍLIŠ velká skupina

5 a více lidí (příliš velké zatížení, problém s disciplinovaností a opatrností, koordinace skupiny, ...) možné větší problémy s nezkušenými, technicky či fyzicky slabšími, vybavením, výstrojí, ... pozor na příliš mnoho dalších cizích skupin či lidí v našem okolí

IDEÁLNÍ SKUPINA

nejlépe 3–4 lidi (dostatečné zkušenosti, vyrovnanost, vybavení, ...) celková sehranost, nácvik záchranných akcí, první pomoc bezpečnostní rozestupy: výstup od 30? – 10 m sjezd – 50 m, od 35? – po jednom (taktika sjezdu, určení bezpečných koridorů, ...) kritická místa – pokud vůbec, tak po jednom

NEVHODNÉ ZATÍŽENÍ, ŠPATNÁ VOLBA TRASY

traverzy v horních partiích žlabů, dolíků vstup do míst s navátým sněhem nevhodné zatížení (pohyb bez rozestupů, skoky, pády, ...)

DEFENZIVNÍ VOLBA TRASY

vždy pokud si nebudete na 100 % jisti, považujte svah za nebezpečný!!!

LIDSKÝ FAKTOR – ČASTÉ CHYBY

 1. chyby v rozhodnutí:
  Většina lavinových neštěstí se stala ne proto, že nebylo možné rozpoznat hrozící riziko, ale proto, že došlo ke špatnému subjektivnímu vyhodnocení a odpovídajícímu chování!!!
 2. iluze/limity vnímání:
  V mlze nebo difúzním světle nemůžeme správně ohodnotit terén. Ve vichru či bouřlivém počasí nemůžeme zaslechnout praskavé zvuky!!!
 3. emocemi ovlivněné vnímání:
  Často vidíme jen to, co vidět chceme. Máme tendenci přijímat informace, které jsou příznivé pro naši túru!!!
 4. přeceňování:
  Zatím vždy všechno dopadlo dobře! To se nám nemůže stát. Máme to pod kontrolou…
 5. skupina:
  Tendence skupiny přijmout vyšší riziko. Soutěž v rámci skupiny nebo mezi skupinami. Přítomnost dalších skupin (podívej, oni tam jdou taky…)!!!
 6. slabá komunikace:
  V rámci skupiny (např. dodržování rozestupů, určení trasy sjezdu, …). Rozuměl každý instrukcím? Mohu se spolehnout, že se skupina bude řídit mými instrukcemi!!!
 7. samozvaný metodik:
  Pozor, někteří jedinci trpí určitou představou, že všechno vědí nejlépe …


2. TERÉN – EXPOZICE, SKLON, TVAR, ...

NEVHODNÁ ORIENTACE

 • V zimních měsících: sever a severovýchod (především stinné svahy)
 • Na jaře: jih a jihozápad

VHODNÁ ORIENTACE

 • V zimních měsících: jih a jihozápad
 • Na jaře: sever a severovýchod

Pozor i na orientaci jednotlivých částí svahů, žlabů!

SKLON SVAHU

 • naučte se číst sklony svahů z mapy
 • naučte se odhadovat sklony svahů přímo v terénu (nejen přímo v místě, kde se momentálně nacházíte, ale i sklony vzdálenějších částí svahů)

Vztah mezi stupni lavinového nebezpečí a sklonem svahu:

HŘEBENY, SEDLA

 • dá se očekávat silné působení větru (pozor, v rámci terénu se často vítr stačí i do jiných směrů » jiné působení větru!)
 • pozor na závětrnou stranu!
 • pozor na převěje!
 • pozor za špatné viditelnosti!

SVAH NADE MNOU, NEVYSYPE SE NA MNE?

 • nepodcenit přípravu túry (práce s mapou)!
 • správný odhad sklonu (nutno trénovat)!
 • pozor na lavinové pasti (dolíky, menší výšvihy, ...)
 • zbytečně se zde nezdržovat, nestanovat, nesvačit, ...

SVAH PODE MNOU

 • ideální trasa
 • pozor ale, ať se nedostanete až do pásma odtrhu!

KRITICKÉ TVARY: MULDY, ŽLABY, STRMÉ VÝŠVIHY

 • obzvlášť pozor na menší žlábky či muldy (dolíky), ty můžete svou vahou daleko snadněji uvolnit!
 • naučte se odhadovat odtrhové zóny v rámci svahu

HŘBET

 • ideální trasa
 • hledat výhodnější návětrnou stranu

EXPONOVANÉ MÍSTO, NEBEZPEČNÉ ÚSEKY

 • ledovec, trhliny, séraky
 • skalní prahy, ledové stupně, strmé sněhové úseky
 • pomalejší postup, možnost pádu

SVAH PROSTOUPENÝ SKALAMI

 • svah je skalami rozdělován na menší úseky, které mnohem snáze uvolníte
 • pozor na jaře, kámen mnohem více jímá teplo!

ŘÍDKÝ LES, VYSOKÉ STROMY

 • pozor na strmé lesní úseky
 • spadané listí – ideální skluzná plocha

3. POČASÍ A SNĚHOVÉ PODMÍNKY

ŠPATNÁ VIDITELNOST

 • špatná volba bezpečné trasy
 • nelze sledovat okolí znalost terénu v létě NEZNAMENÁ znalost terénu v zimě!
 • UKONČENÍ TÚRY!

KRITICKÉ MNOŽSTVÍ NOVÉHO SNĚHU

 • 10–20 cm NÍZKÉ NEBEZPEČÍ
 • 20–30 cm STŘEDNÍ NEBEZPEČÍ
 • 30 cm a více KRITICKÁ SITUACE

POZOR:

Platí pouze za bezvětří!!! Sníh musí být volný! Když ho naberete na lopatu nebo dlaň, nedrží tvar a ihned se sesype! Jakmile ale působil vítr nebo částečně i sluníčko, je nutné výšky sněhu dělit dvěma a začít se pomalu bát desek!

ČERSTVĚ NAVÁTÝ SNÍH

 • výrazné znamení, kam se nepokoušet vůbec vstupovat!!!
 • pozor na výlomy sněhu od lyží při dělání otoček nebo šlapání stopy!
 • stále sledovat působení větru. Pozor, mění se v rámci celého terénu (jak síla tak i směr)!
 • DESKOVÉ LAVINY!!!

MASIVNÍ OTEPLENÍ, DEŠTĚ

 • vypadávají svahy, které by jinak zůstaly stabilní
 • pozor i na návrat na chatu nebo do údolí v odpoledních hodinách z túry
 • pozor na náhlý příchod jara
 • pozor na výrazné působení sluníčka (lavinový stupeň se tak může zvýšit klidně i o dva stupně během jediného dne)
 • základové laviny z mokrého sněhu!!!

DLOUHODOBÉ MRAZY

 • teploty pod –8 C déle než týden
 • vznik nových nestabilních vrstev
 • obecně pozor na stinné svahy či jejich části
 • pozor na výlomy sněhu od lyží při dělání otoček nebo šlapání stopy!

MNOHO ROZDÍLNÝCH VRSTEV V RÁMCI SNĚHOVÉHO PROFILU

 • zvlášť pozor na výrazný rozdíl v tvrdosti jednotlivých vrstev (kritický rozdíl jsou 3 stupně a víc), a to včetně podkladu
 • už průběh počasí vám může hodně napovědět
 • sněhové profily často naleznete v lavinové předpovědi

Schémata tvrdosti profilu:

NESTABILNÍ STŘEDNĚ STABILNÍ

MÁLO VRSTEV NEBO PODOBNÉ

 • lepší pro přenos zatížení (přenos je plynulejší bez výrazného skoku)
 • pozor ale na pozdější vznik nových nestabilních vrstev

Schémata tvrdosti profilu:

STABILNÍ

SNĚHOVÝ PROFIL

 • hledejte obzvlášť málo pevné vrstvy
 • sledujte, co je nad nimi a správně vyhodnoťte situaci
 • udělejte si také test stability „klouzavý blok“
 • snažte se neustále učit „číst sníh“

ČASTO JEŽDĚNÉ SVAHY

 • sesedání svahu probíhá pravidelně, ale přesto buďte opatrní!
 • pozor na sousední „neježděné svahy“!
 • ne každá stopa znamená, že je svah často ježděn!