Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Lavinová prevence HS ČR

Struktura:

Rozdělení dle oblastí:

Lavinové oblasti „Nelavinové“ oblasti
- klasické lavinové katastry - netradiční lavinové dráhy
Krkonoše Šumava
Jeseníky Krušné hory
Jizerské hory
Orlické hory
Beskydy

Činnost lavinové prevence:

 • lavinová prevence
  • lavinová předpověď
  • lavinová pozorování
  • měření sněhového profilu
  • meteorologická pozorování
  • lavinové výstrahy a uzávěry
  • tvorba lavinového katastru
  • spolupráce s IKAR a EAWS
  • metodika, texty, kurzy

Lavinová předpověď

Na základě meteorologické situace, měření sněhového profilu a dalšího vývoje počasí se pravidelně na každý den vytváří pro každou lavinovou oblast lavinová předpověď, takzvaný lavinový bulletin, který je umístěn na internetových stránkách Horské služby ČR. Viz kapitola Stupnice lavinového nebezpečí a lavinová předpověď. Konkrétní lavinová předpověď na stránkách HS ČR.

Lavinová pozorování

Ve všech oblastech monitorujeme lavinovou aktivitu. Je snaha o evidenci veškerých lavinových sesuvů a jejich zaznamenání – viz tabulka 1 – Popis lavin

Měření sněhového profilu

V lavinových oblastech se pravidelně měří sněhový profil, který nám vypovídá o stabilitě sněhové pokrývky, což je jeden z faktorů pro tvorbu lavinové předpovědi – viz kapitola Sněhový profil.

Meteorologická pozorování

Ke kvalitnímu posouzení lavinové situace je třeba sledovat vývoj počasí a meteorologické předpovědi. V současné době obsluhuje HS Krkonoše meteorologickou stanici na Luční boudě, což zkvalitnilo aktuální informace pro danou oblast. Zde se můžete podívat na aktuální počasí z této stanice.

Lavinové výstrahy a uzávěry

V lavinových oblastech jsou všechny vstupy do lokalit ohrožených lavinami označeny tabulemi lavinové území. V případně vysokého lavinového nebezpečí, tj. stupeň 4 a 5, jsou tyto lokality uzavřeny. Dále pak označujeme nebezpečná místa tabulí – laviny, převisy.

Tvorba lavinového katastru

V lavinových oblastech je zpracováván lavinový katastr.

Spolupráce s IKAR a EAWS

IKAR – Mezinárodní federace záchranných služeb při UIAA

Přijetí Československé HS za člena mezinárodní organizace IKAR, na chatě Monzino Itálie, masiv Mont Blanc. Lavinová komise HS ČR se každoročně účastní zasedání a kongresu IKAR a řídí se jejími doporučeními. IKAR se zabývá problematikou lavinové záchrany.

EAWS – Asociace evropských lavinových služeb (European Avalanche Warning Services)

Lavinová komise HS ČR se účastní konferencí EAWS, které probíhají jedenkrát za dva roky. Asociace evropských lavinových služeb se zabývá lavinovou předpovědí.

Metodika, texty, kurzy

V rámci HS ČR je zpracována lavinová metodika, která vychází z mezinárodních doporučení a je aplikována pro podmínky našich hor. Dále se lavinová prevence HS ČR snaží seznamovat veřejnost s lavinovou problematikou, a to jak pomocí informací na našich internetových stránkách, tak pořádáním akcí s lavinovou tematikou.

lavinová záchrana

 • neustálá pohotovost
 • výcvik záchranných týmů
 • lavinoví psi
 • lavinové záchranné vybavení

Neustálá pohotovost

Ve všech oblastech HS ČR je zpracován postup v případě lavinové nehody. V lavinových oblastech drží po celou zimní sezonu pohotovost minimálně jeden až dva psovodi se psem.

Výcvik záchranných týmů

Každoročně se vyhlašují cvičné lavinové akce, kde se prověřuje součinnost jednotlivých záchranných skupin a jejich schopnost rychlého a bezchybného zásahu.

Lavinoví psi

Od roku 1966 Horská služba v České republice používá k záchraně osob lavinové psy – viz kapitola Lavinoví psi. V dnešní době se jejich využití rozšířilo i na pátrání po ztracených osobách.

Lavinové záchranné vybavení

Horská služba využívá k záchranné činnosti v lavinovém terénu odzkoušené vybavení, se kterým pravidelně nacvičuje záchranné práce – viz kapitola Lavinové záchranné vybavení.