Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Lavinové záchranné vybavení

 

KOMPENZACE RIZIK

POZOR:

Bezpečnostní vybavení může vyvolávat falešný pocit bezpečí. Jakékoliv zvýšení bezpečnosti je k ničemu, pokud jste ochotni přistoupit opět na větší riziko (tzv. kompenzace rizik).

POUZE CHOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA UVĚDOMOVÁNÍ SI RIZIK A VYHÝBÁNÍ SE RIZIKOVÝM SITUACÍM, JE JEDINOU OCHRANOU PROTI SMRTI V LAVINĚ !!!

ZÁKLADNÍ METODY POUŽITÍ

A) SNÍŽENÍ ROZSAHU ZASYPÁNÍ

lavinový airbag (Snowpuls, ABS, BCA), vysílačka
Úmrtnost úplně zasypaných v lavině bez airbagu je velmi vysoká 52,4% v porovnání s pouhými 4,2% částečně zasypanými, nebo vůbec nezasypanými s těmito baťohy…

  • JAKÉKOLIV OPATŘENÍ, KTERÉ SNÍŽÍ PRAVDĚPODOBNOST ÚPLNÉHO ZASYPÁNÍ, ZNAMENÁ SNÍŽENÍ ÚMRTNOSTI!!!
  • BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ, KTERÉ REDUKUJE RIZIKO ÚPLNÉHO ZASYPÁNÍ JE MNOHEM VÍCE EFEKTIVNÍ, NEŽ VYBAVENÍ, KTERÉ PROBLÉM ÚPLNÉHO ZASYPÁNÍ NEŘEŠÍ

A proto sem řadím i vysílačku a přimlouvám se o její daleko častější používání. Mám tím především na mysli navigování ostatními kamarády z bezpečného místa přímo při jízdě. Za určitých okolností a při špetce štěstí se dá, když už nic jiného, alespoň rychleji reagovat...

B) SNÍŽENÍ DOBY ZASYPÁNÍ
lavinový přístroj, sonda, lopata, lavinový pes, recco, avalanche ball , virgule, ...

Pokud je oběť v lavině zasypána úplně a to tak, že nemůže být nalezena na povrchu, mohou nezasypaní kamarádi snížit čas zasypání a tím také možnost smrti pomocí nalezení zasypaného lavinovým přístrojem či sondou.

POZOR:
Doba zasypání zahrnuje nejen čas nalezení oběti, ale také její vyproštění!!!

Poznámka: Na obrázku se můžete podívat na srovnání použití základního lavinového vybavení. kompletní výbava (lavinový přístroj, lopata a sonda) pouze lavinový přístroj a lopata pouze lavinový přístroj

C) PRODLOUŽENÍ ČASU PŘEŽITÍ BĚHEM ÚPLNÉHO ZASYPÁNÍ

vzduchová kapsa, avalung
Pokud je úplně zasypaná osoba schopna zprůchodnit dýchací cesty a vytvořit si vzduchovou kapsu před ústy a nosem, prodlouží si tak čas a samozřejmě šanci na přežití. Další šancí by mohl být i dýchací systém Avalung, který vytváří umělou oddělenou dýchací a výdechovou kapsu.

doporučené záchranné lavinové vybavení

V případě uvolnění laviny, byste ho mohli potřebovat k poskytnutí, nebo aby naopak vám mohla být poskytnuta tzv. Kamarádská pomoc (okamžitá pomoc kamarádů na místě neštěstí = nejefektivnější pomoc)!

Záchrana z laviny je neúprosný boj s časem. Nestačí jen zavolat záchranáře a čekat. Pokud se totiž podaří vyprostit zasypané do patnácti minut, existuje velká naděje na jejich přežití.

Bezpečnostní vybavení, které byste měli mít právě při sobě vždy, pokud se vydáváte do volného zasněženého terénu. Dělí se na základní a doplňující (nadstandardní) záchranné lavinové vybavení.

Dva paradoxy ohledně lavinového vybavení:

  • pokud se rozhodnete koupit si záchranné lavinové vybavení, investujete do něčeho, o čem doufáte, že nikdy nepoužijete!!!
  • pro vás osobně není důležité vaše záchranné vybavení, ale vybavení vašich kamarádů na túře!!!

základní lavinové záchranné prostředky (základní charakteristika)

Toto tvoří absolutní základ pro každého:

MOBIL, satelitní telefon NEBO VYSÍLAČKA
Zcela základní komunikační prostředek. Jak si jinak zavolat pomoc? LAVINOVÝ

PŘÍSTROJ
Lavinové přístroje vysílají nebo přijímají a následně vyhodnocují elektromagnetický signál o frekvenci 457 kHz. Nalezení zasypaného bez lavinového přístroje je prakticky v rámci tzv. Kamarádské pomoci nemožné. Práce s ním ale vyžaduje důkladný nácvik! Lavinové přístroje jsou dnes navzájem kompatibilní a v hrubých rysech se dělí podle použití, ceny a výkonu do čtyř základních skupin: nejmodernější tří anténové přístroje klasické dvou nebo tří anténové přístroje analogové přístroje

LAVINOVÁ SONDA
Bez lavinové sondy se nalezení a vyproštění zasypaného výrazně prodlužuje. Nalezení zasypaného, který nemá vůbec svůj lavinového přístroj, není prakticky právě bez sondy, v rámci tzv. Kamarádské pomoci, možné. Hůlkou nebo lyží se sonduje velmi špatně ...

LAVINOVÁ LOPATA
Bez kvalitní lavinové lopaty se vyproštění zasypaného prodlužuje na mnohonásobně dlouhou dobu. Nemyslete si, že lopatu nahradí třeba lyže nebo vaše ruce!

ZÁCHRANNÝ MATERIÁL
Bivakovací vak (pro dvě osoby) a lékárnička je při horské túře vždy samozřejmostí.

Doplňující (nadstandardní) záchranné vybavení Nejlépe ještě doplnit:

lavinový airbag (Snowpuls, ABS, BCA)
V lavině se můžeme vyhnout úplnému zasypání díky snížení celkové hustoty spojením člověk – balón se zřetelem na hustotu sněhu a díky využití fyzikálního zákona o tzv. „inverzní segregaci‘‘ (vetší zrna zůstávají na povrchu). to znamená, že skialpinista, freerider či snowboardista bývá vynešen k povrchu a je nuď pouze částečně zasypán nebo zůstane úplně na povrchu sněhu. Speciální lavinový batoh (Snowpulse, ABS Airbag, BCA...) je jedním z nejefektivnějších lavinových záchranných prostředků. Je nutné ho ale stejně ještě doplnit výše uvedenými základními lavinovými záchrannými prostředky. Velmi vysoká účinnost je doložená úctyhodnou statistikou reálného použití při lavinových neštěstích.

avalung
Tato pomůcka je zabudována do vesty, postroje a dnes i přímo do batohu, které jsou nošeny na těle. Pokud se uvolní lavina, musí si ale ten, kdo Avalung používá zastrčit do pusy náustek a dýchat skrze Avalung během zasypání. Jednocestný ventil dovoluje vdechování z okolního sněhu v přední části těla zasypaného a vydechování do zadní části. Takto je vytvořena umělá vzduchová kapsa a je zabezpečeno odvádění vydechovaného CO2 do jiného prostoru. Největší nevýhodou tohoto systému je fakt, že užití Avalungu znamená, že se člověk nevyhne úplnému zasypání se všemi jeho riziky! Včasná záchrana ani s prodlouženou dobou přežití nemůže být nikdy garantována!

avalanche ball
Tato pomůcka má za úkol zkrátit čas vyhledávání zasypaného, který těsně před zasypáním lavinou aktivoval tuto mechanickou pomůcku. Pozor: tento „lampión“ nemá za úkol postiženého vynášet k povrchu. Jedná se pouze o jakousi značku (bójku) spojenou se zasypaným (cca do 10 m), která by měla zůstat na povrchu laviny a navigovat k sobě záchrance. Opět nevýhoda, že se člověk nevyhne úplnému zasypání se všemi jeho riziky!

záchranné lavinové vybavení a možnosti v rámci tzv. organizované POMOCI (profi akce)

vrtulník - Speciální výkonné lavinové přístroje

  • Tedy nic pro ty, kteří stále ještě chodí bez lavinových vyhledávačů!
  • Už při prvním přeletu muže být zasypaný nalezen!
  • Opět problém časové prodlevy nasazení vrtulníku!
  • Nasazení je navíc omezené na letové podmínky!

Poznámka: v ČR není k dispozici žádný takový přístroj

vrtulník - Termovize
Sníh je výborný izolant a proto pátrání tímto způsobem nemá ten správný efekt.

Poznámka: v ČR se vrtulník s termovizí (Policie ČR) používá především pro pátrání po zbloudilých turistech.

Systém RECCO Přístroj při hledání (detektor) musí přivézt pátrač. Vy musíte mít na sobě odrazné destičky (reflektory). Detektor vysílá PŘÍMÝ signál 900 Mhz a odražený paprsek od odrazné destičky (reflektoru) 1 800 Mhz. POZOR: Pracuje tedy na jiném principu než lavinové přístroje!!! Není s nimi kompatibilní!!! Pátrač ale i přesto může zaznamenat určitý odraz i od elektronických přístrojů: lavinový přístroj, walkman, starší vysílačky, fotoaparát, kamera, ... Nutnost mít na sobě tzv. RECCO destičku nebo raději hned několik! (Jednu můžete vlastním tělem zakrýt a odstínit) Smysl muže mít v nejbližším prostoru sjezdovek a navíc za hezkého počasí. Celkem malý dosah hledání 10–20 m! Pomalé hledání! Pozor! Neumožňuje tzv. kamarádskou pomoc! Poznámka: v Krkonoších máme k dispozici dva přístroje pro toto hledání (detektory), oba jsou na polské straně. Sondování Problém obrovské časové náročnosti metody samotné je navíc umocněn problémem zburcování a následné dopravení velkého množství záchranářů na místo neštěstí! Pozor! Pokud se zasypaný nachází v hloubce vetší než 2–2,5 m, je nalezení zasypaného touto metodou nemožné. . . Prohledání prostoru tzv. rychlosondáží (cca 60 x 60 cm) má pouze 70% účinnost a i tak trvá neúměrně dlouho! Velmi důležité je i označení prosondovaných úseků! Čas, čas, dřina a zase čas! Nejprve se používá tzv. rychlá sondáž: Poté tzv. jemná sondáž: PRAPORKY Umožňují systematické označování přístupu a prohledávání laviniště Je nutné dodržování barvy a celkový systém označování doporučený IKARem: žlutý – hranice laviniště červený – prosondované úseky modrý – stopy postižených, únikové trasy, nalezené předměty, další nálezy dva zkřížené modré praporky – místo posledního spatření V Krkonoších a Jeseníkách navíc: zelené – příjezdové trasy modrý trojúhelník s hlavou psa - prohledáno psem použití základních lavinových záchranných prostředků PRAVDA, KTEROU JE POTŘEBA SI NEUSTÁLE OPAKOVAT !!! POZOR: ANI LAVINOVÝ PES, ANI LAVINOVÝ PŘÍSTROJ A DOKONCE ANI LAVINOVÁ SONDA NEHLEDÁ ČLOVĚKA !!! Nikdy totiž nemáte jistotu, že to co vám váš vyhledávací prostředek označuje, je opravdu vámi hledaný kamarád !!! lavinový Pes hledá lidský pach, označuje nám tedy místo s nejvýraznějším průstupem pachu !!! Lavinový přístroj hledá signál jiného lavinového přístroje, označuje nám tedy místo s nejsilnějším signálem !!! Lavinová sonda hledá předměty s odlišnou tvrdostí než je prohledávaný sníh, označuje nám tedy jakékoliv tvrdší a někdy i méně tvrdé předměty, které sondě stojí ve sněhu v cestě !!! Ani Recco destička na tom není jinak ... Pouze tzv. překrytím pozitivních nálezů těchto jednotlivých lavinových vyhledávacích prostředků může naše jistota narůstat, ale do poslední chvíle 100% jistotu prostě nemáme !!! LAVINOVÝ PŘÍSTROJ Lavinové přístroje vysílají nebo přijímají a následně vyhodnocují elektromagnetický signál o frekvenci 457 kHz. ZAVEDENÉ ROZDĚLENÍ LAVINOVÝCH PŘÍSTROJŮ (podle zpracování příjmutých informací): ANALOGOVÉ LAVINOVÉ PŘÍSTROJE klasický vysílač a přijímač elektromagnetických vln okamžitě reaguje na přijímaný signál (reaguje zvukem nebo v kombinaci s vizuální signalizací a to nezávisle na počtu antén !!!) ZÁKLADNÍ PROBLÉM PŘI POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO PŘÍSTROJŮ NEJSOU PŘÍSTROJE SAMI, ALE VAŠE SCHOPNOST ROZPOZNAT RYCHLE A SPRÁVNĚ ZMĚNU INTENZITY REAKCE PŘÍSTROJE !!! (Ideální tedy pro ty z vás, kteří máte absolutní sluch...) dalším problémem je fakt, že tento přístroj příjmutá data nijak nezpracovává. Toto zpracování je jen a jen na vás!!! (Je tedy nutné se s tímto přístrojem naučit pořádně pracovat a neustále s ním trénovat!!!) 1. ANALOGOVÉ PŘÍSTROJE REAGUJÍCÍ POUZE ZVUKEM: 2. ANALOGOVÉ PŘÍSTROJE REAGUJÍCÍ ZVUKEM I VIZUÁLNĚ: 1.DIGITÁLNÍ PŘÍSTROJE V KOMBINACI S ANALOGOVÝMI JAKO JEJICH DOPLNĚK: DIGITÁLNÍ LAVINOVÉ PŘÍSTROJE snaha o vylepšený vysílač a přijímač elektromagnetických vln aby se odboural problém našich rozlišovacích schopností (největší problém při hledání s analogovými přístroji) je přijímaný signál zpracováván mikroprocesorem do digitální podoby, pro nás do grafických symbolů (Pozor, proto reaguje s určitým zpožděním!!!) k co nejpřesnějšímu určení polohy hledaného přístroje potřebuje více antén použití informací k přepočtu pouze z 1 antény je nedostatečné a má za následek nepřesné a místy až chaotické informace ale i použití informací ze dvou antén má své hranice 1. DIGITÁLNÍ LAVINOVÉ PŘÍSTROJE – 1 ANTÉNA: U těchto přístrojích se projevila snaha o usnadnění hledání s analogovými lavinovými přístroji. Jak se později ale ukázalo, byl to krok stranou. Přepočet přijímaných informací získaných jednou anténou je zmatečný, protože získané informace jsou nedostatečné!!! Jejich hlavní přínos spočívá především v tom, že ukázal dalším výrobcům, kudy se už nikdy nevydávat ... 2. DIGITÁLNÍ LAVINOVÉ PŘÍSTROJE – 2 ANTÉNY: Snaha o další vylepšení práce s lavinovými přístroji. Ve své době znatelné usnadnění hledání. Narazili ale na svůj strop: kratší dosah než analogové přístroje určité problémy při jemném dohledání velmi problémové vícenásobné vyhledávání Snaha o použití některých přídavných funkcí, které ale v konečném důsledku nefungují vždy na 100%: omezení hledaného signálu Všechny tyto zápory vedly a vedou k současnému či volitelnému použití analogového systému vyhledávání: vylepšení dosahu vylepšení jemného dohledání vylepšení vícenásobné vyhledávání 3. DIGITÁLNÍ LAVINOVÉ PŘÍSTROJE – 3 ANTÉNY: 3 axes BCA Tracker 2 Tyto patří mezi klasické, mají 3 antény také a navíc fungují velmi dobře (neumějí ale zablokovat nalezený signál). Nejmodernější digitální lavinové přístroje. celkem rozumný dosah výborné jemné dohledání velmi slušné vícenásobné vyhledávání (zablokování nalezeného signálu) U každého z nich se objevují další různé „vychytávky“. Snaha o použití některých přídavných funkcí, jejichž použití v terénu může být ale v konečném důsledku svým způsobem nebezpečné (mají to jen některé z nich): kompas výškoměr teploměr Poznámka: Některé firmy nebyly a stále nejsou schopny vybavit svůj přístroj spolehlivými funkcemi a tak vyvíjejí další a další pomůcky, aby „dotáhly“ konkurenci. Pro vás to ale znamená, že budete při túře ověšeni těmito pomůckami NOVINKY: Arva Link – má přídavnou frekvenci, díky které lépe vyhodnocuje více zasypaných, analogový dosah až 80 m!!! Funkce „Standby“ Ortovox 3+ má jako první lavinový tzv. chytrou (smart) anténu. Pokud budete zasypaní, bude vysílat anténa, která je ve výhodnější poloze k hledajícímu. Tím se vlastně zvětšuje dosah hledacího pásma!!! Pieps Vector má 4 anténu k určování GPS souřadnic. Tato již rok avizovaná novinka není ale ještě stále na trhu! LAVINOVÝ PŘÍSTROJ – JAK NOSIT LAVINOVÝ PŘÍSTROJ lavinový přístroj nosíme na popruzích, co nejblíže k tělu (na spodním prádle) každá další vrstva oblečení vytváří další ochranný štít před ničivými účinky laviny každá další vrstva oblečení vytváří další ochranný štít před chladem venkovního prostředí blízkost vašeho těla naopak lavinový vyhledávač zahřívá lavinový přístroj nosíme na popruzích upnutý na hrudi takto umístěný lavinový vyhledávač je umístěn nejblíže možně k obličeji a hrudníku na tomto místě nám také nebude pravděpodobně moc překážet takto umístěný lavinový vyhledávač je maximálně chráněn proti stržení (okraje oblečení jsou vzdálené jako tomu je třeba, když ho nosíte na boku) LAVINOVÝ PŘÍSTROJ – KONTROLA STAVU BATERIÍ PROVÁDĚT VŽDY A VČAS: 1. VŽDY před túrou po zapnutí KONTROLA STAVU BATERIÍ (minimálně 70% nebo dle doporučení výrobce!!!) - Lavinové přístroje s displejem: po zapnutí do vysílacího módu se automaticky objeví stav baterií. Test baterií se provádí automaticky a v určitých konkrétních časových intervalech. - Lavinové přístroje bez displeje: většinou pomocí led diody, která v pravidelných intervalech signalizuje, že lavinový přístroj bez problémů pracuje. Jak na tom jsou baterie, poznáme ihned po zapnutí přístroje podle počtu rychlých probliknutí této led diody. Každý výrobce udává, při jakém počtu jsou baterie nabité maximálně a kdy je nabití minimální tedy ještě vhodné k dalšímu a bezpečnému používání. Například u lavinového přístroje F1 (Ortovox): maximum 30x a 15x je minimum. POZOR: Do lavinových přístrojů nikdy NEDÁVEJTE NABÍJECÍ baterie!!! vždy s sebou noste náhradní a odpovídající baterie!!! po sezóně baterie z přístroje vyjměte!!! před každou sezónou vložte baterie nové!!! pozor na vybití baterií u lavinových přístrojů Arva i ve vypnutém stavu (jde to docela snadno)!!! PRŮBĚH STAVU BATERIÍ: Právě tento prudký zlom u nabíjecích baterií je důvodem, proč je v tomto případě rozhodně nepoužívat!!! LAVINOVÝ PŘÍSTROJ – KONTROLA FUNKČNOSTI PŘÍSTROJE PROVÁDĚT VŽDY A VČAS: 2. VŽDY před túrou po zapnutí VZÁJEMNÁ KONTROLA FUNKCÍ – HLEDÁNÍ I VYSÍLÁNÍ!!! - Lavinové přístroje jsou jen přístroje. A tak je možné, že čas od času se s nimi může něco stát... - Druhým ale mnohem důležitějším důvodem je fakt, že jsme jen lidi a lidský faktor dokáže divy. (Nejhorší okamžik je situace, že je v lavině zasypán člověk, který sice má lavinový přístroj a dokonce ho má i správně na sobě přikurtován, ale z nějakého důvodu ho má vypnutý ...) POZOR: Tento postup je vymyšlen tak, aby se maximálně eliminovala případná chyba při zpětném přepínání do módu vysílání před samotnou túrou, který nastává při kontrole v opačném pořadí. POZOR: Při kontrole nedávejte přístroje až úplně k sobě. Může dojít ke klamavé signalizaci. Minimální vzdálenost cca 0,5 m. POZOR: Některé přístroje jsou vybaveny funkcí „Group check“. Tato funkce vám výrazně usnadní celou tuto kontrolu. LAVINOVÝ PŘÍSTROJ - ZÁKLADNÍ A OBECNÉ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ 1.Takto lavinový přístroj vysílá elektromagnetické vlny. Tyto paprsky si ale musíte představit ve 3D! 2.Takto lavinový přístroj přijímá a vyhodnocuje elektromagnetické vlny. Platí zásadní pravidlo: Kromě jediného případu (pozice B) se vždy budeme pohybovat po určité křivce. Mezi intenzitou přijímaného signálu a vzájemnou vzdáleností přístrojů neplatí přímá úměra. Na tomto obrázku jsou „hledací“ přístroje ve stejné vzdálenosti od „hledaného“, ale jejich signál se podle vzájemné pozice výrazně liší. Nejsilnější signál je v pozici B (přístroje, tedy spíš jejich antény) jsou přímo proti sobě. V pozici A, kdy „hledací“ přístroj leží obecně ve směru siločár, tak slabší intenzita signálu odpovídá větší vzdálenosti, přesněji řečeno dráze po siločáře. 3.Rozdíl při vyhledávání analogovými a digitálními lavinovými přístroji. Čím lepší přístroj tím přímější dráha postupu. Zatím nejlepší v tomto směru se mi jeví lavinové přístroje se 3 anténami. 4.Další zásadní věc, kterou byste měli rozhodně znát, platí zatím pro všechny lavinové přístroje. Ve chvíli, kdy s lavinovým přístrojem pouze stojíme v dosahu námi hledaného signálu a nehýbeme s ním, ukazuje jen určitý stav přijímaného signálu ale je problém jednoznačně určit směr. POZOR: TEPRVE AŽ VE CHVÍLI, KDY S LAVINOVÝM PŘÍSTROJEM ZAČNEME POHYBOVAT DO STRAN A DOPŘEDU NEBO DOZADU, ZAČNEME ROZLIŠOVAT VLASTNĚ KUDY KAM. Základní rozlišovací funkce k určení hledaného signálu: A) směr B) vzdálenost A) směr (úhel) – přímky na které je v našem místě maximální signál zjistíme natáčením přístroje doleva či doprava. Tento směr se samozřejmě postupně během našeho hledání mění. POZOR: TENTO SMĚR SE MĚNÍ POSTUPNĚ A POZVOLNĚ, KAŽDÁ VÝRAZNÁ ZMĚNA SIGNALIZUJE PROBLÉM PŘI HLEDÁNÍ !!! B) konkrétní směr a vzdálenost (dopředu nebo dozadu nebo ale také jak daleko) – zjistíme vykročením do přístrojem udaného směru a v případě, že signál sílí či se vzdálenost zmenšuje jdeme správně. V opačném případě se musíme otočit o 180° a vydáme se na druhou stranu. POZOR: SMĚROVÁ ŠIPKA NA PŘÍSTROJI NÁM TEDY JEŠTĚ NEUKAZUJE, ZDA JDEME OPRAVDU SPRÁVNĚ !!! LAVINOVÝ PŘÍSTROJ - ZÁKLADNÍ FÁZE HLEDÁNÍ Stejně jako při celkové záchraně, tak zejména teď, zdůrazňujeme velmi systematický postup!!! Existují 4 základní fáze hledání s lavinovými přístroji: 1. hledání signálu Momentálně se hledající ještě nachází mimo dosah hledaného. je nutné znát šířku pásma hledání svého lavinového přístroje a podle toho zvolíme postup na laviništi (šířka pásma by měla být doporučena výrobcem a většinou je vyznačena na přístroji) POZOR: Nezaměňovat s maximálním dosah přístroje!!! Momentálně NEEXISTUJE tzv. kruhový dosah přístrojů a zatím VŽDY musíme počítat nejen s maximálním, ale především s minimálním dosahem!!! Pohyb s lavinovým přístrojem: Abychom redukovali tzv. nevýhodnou vzájemnou polohu, měli bychom otáčet se svým přístrojem do všech stran (s některými přístroji lze jen vodorovně). Je také vhodné, pokud to přístroj umožňuje, využít v této chvíli analogový režim. Můžeme tím zvětšit dosah. Velmi rychlý pohyb při vašem postupu. 2. hrubé vyhledávání V tomto momentě již máme signál. A pomocí svého přístroje postupujeme v daném směru – „vede nás náš lavinový přístroj“! Pohyb s lavinovým přístrojem: 1. Při prvotním nalezení musíme určit správný směr postupu. Zjistíme vykročením do přístrojem udaného směru a v případě, že signál sílí či se vzdálenost zmenšuje jdeme správně. V opačném případě se musíme otočit o 180° a vydáme se na druhou stranu. 2. Postupujeme ve směru udaným přístrojem. Snažíme se náš lavinový přístroj natáčet vždy do hlavního směru. Nemá smysl neustále kontrolovat tento postup, doporučujeme kontrolu vždy teprve až po 5 – 6 krocích. Směr se mění postupně a pozvolně, každá výrazná změna signalizuje problém při hledání!!! Pohyb při vašem postupu už zpomalte. U některých přístrojů vám totiž hrozí, že hledaného tak přejdete a pak se začnete do slova a do písmene motat!!! 3. jemné dohledání Nalezení prostoru, kde se nalézá zasypaný (do cca 2 – 3 m). Pokud i v této fázi lavinový přístroj ukazuje směr šipkami, nevšímejte si jich!!! Mohou být zmatené. Soustřeďte se naopak na udávanou vzdálenost. Toto je v tomto momentě nejdůležitější a klíčové!!! Dále je nutné: zachovat absolutní klid dohledávat by měl nejzkušenější pohyb přístrojem JEN do kříže (žádné otáčení s přístrojem)!!! velmi pomalý pohyb s přístrojem (cca 0,5 m/ s) nehledejte pouze bod, ale soustřeďte se na plochu s maximální signálem tuto plochu si označte (obecně půjde o obdélník) Pozor: Lavinový přístroj nám zároveň ukazuje přibližnou hloubku zasypání!!! Velmi pomalý a detailní pohyb!!! 4. nasondování V této chvíli máme vyznačenou plochu s maximálním signálem. Lavinový přístroj si raději přepněte do módu vysílání (pokud se již dál nehledá) začněte systematicky sondovat (naznačený způsob nám přijde velmi vhodný) nemá smysl sondovat na celou délku sondy, pokud nám přístroj ukazuje hloubku zasypání například 1 m sondujte kolmo k ploše, ve které jste dohledali tento váš vyznačený prostor pozitivní sondu nevytahujte!!! začněte systematicky a především usilovně kopat pokud máte další sondu, můžete ještě upřesnit polohu těla LAVINOVÝ PŘÍSTROJ – vícenásobné hledání Tato problematika je také důležitá. Měli byste s touto situací počítat a umět si s ní poradit. Pokud naleznete prvního zasypaného a bude například 1 m hluboko a bude vás, coby zachránců více, mohou někteří kopat a vy musíte hledat další zasypané, aniž byste měli možnost první nalezený přístroj vypnout!!! Vaše další hledání je především závislé na tom, jaké přístroje máte k dispozici. U některých se to může zdát jako velmi snadná záležitost, u některých musíte mít postup pořádně nacvičený a s Piepsem Freeride je takovéto hledání více méně nemožné!!! Existují tři základní postupy: - postupné vyhledávání - hledání v mikropásech: metoda tří kružnic mikropásy - funkce pro vícenásobné hledání: - omezení nalezeného signálu - zablokování nalezeného signálu postupné vyhledávání Tato metoda funguje slušně, pokud jsou zasypání dál od sebe (cca 10 – 20 m). Postup: 1.při postupu se dostaneme do místa, kde máme vícenásobný signál. 2.toto místo si označíme (rukavice, hůlka, ...) 3.vydáme se jedním směrem a dohledáme 1. zasypaného 4.vrátíme se na označené místo a pokusíme se vyrazit směrem jiným hledání v mikropásech Tato metoda funguje velmi slušně. Složitá situace, pokud jsou zasypání blízko u sebe!!! Můžeme si zvolit s těchto hledání: metoda tří kružnic mikropásy Společným rysem je, že se snažíme systematicky prohledávat okolí 1. nalezeného. A čím více se od něj vzdalujeme, máme větší šanci, že nás další hledaný „přitáhne“. POZOR, hledací přístroj MUSÍME nechat pořád stejným směrem!!! Jinak nepoznáme rozdíl. Metoda tří kružnic Postup: 1.při postupu se dostaneme do místa, kde máme vícenásobný signál. 2.vyrazíme a dohledáme 1. zasypaného (lavinový přístroj nás navede na toho, s nejvýhodnější polohou) 3.toto místo si označíme (rukavice, hůlka, ...) 4.poodstoupíme o tři metry od nalezeného 5.namíříme svůj lavinový přístroj jedním směrem 6.zjistíme, co nám přístroj ukazuje (toto budeme nyní porovnávat, pouze vzdálenost, ne směr) 7.vyrazíme po kružnici, ale přístroj MUSÍME nechat pořád stejným směrem. Toto je zásadní!!! 8.Porovnáváme naměřené hodnoty vzdálenosti s původními informacemi, měli by být přibližně stejné 9.pokud nalezneme výraznější rozdíl (zmenšování vzdálenosti) jsme poblíž místa dalšího zasypaného 10.tuto situaci opakujeme případně i na dalších kružnicích Mikropásy Místo kružnic si můžeme navolit postup po pravoúhlých trasách a prohledáváme v tzv. mikropásech. Postup je pak podobný. POZOR, hledací přístroj MUSÍME nechat pořád stejným směrem!!! Jinak nepoznáme rozdíl. funkce pro vícenásobné hledání Postup touto metodou je závislý na lavinovém přístroji: funkce pro vícenásobné hledání: - omezení nalezeného signálu - zablokování nalezeného signálu Společným rysem je, že se snažíme omezit či úplně zablokovat signál dalšího zasypaného. Omezení nalezeného signálu Postup: 1.při postupu se dostaneme do místa, kde máme vícenásobný signál. 2.vyrazíme a dohledáme 1. zasypaného (lavinový přístroj nás navede na toho, s nejvýhodnější polohou) 3.pak aktivujeme na našem přístroji tuto funkci 4.původně nalezený přístroj na určitou chvíli nebudeme registrovat 5.funkce by nás měla vyslat nějakým směrem s tím, že nám oznámí i přibližnou vzdálenost 6.vyrazíme tímto směrem a přibližně v udané vzdálenosti začneme znovu sledovat náš lavinový přístroj 7.měl by nás nyní dovézt k hledanému cíli (dostali jsme se z dosahu vzdálenějšího původního přístroje) Poznámka: Tato funkce ale není 100%!!! Zablokování nalezeného signálu Postup: 1.při postupu se dostaneme do místa, kde máme vícenásobný signál. 2.vyrazíme a dohledáme 1. zasypaného (lavinový přístroj nás navede na toho, s nejvýhodnější polohou) 3.pak aktivujeme na našem přístroji tuto funkci 4.původně nalezený přístroj se pro nás zablokuje 5.vyrazíme dalším udaným směrem a dohledáme dalšího zasypaného POZOR: Ne všechny přístroje s touto funkcí toto umí 100% Původně zablokovaný signál neustále vyskakuje, ...!!!