Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola
Vítejte v on-line učebnici Horské služby ČR » Odborná část » Laviny » Lavinová nehoda, kamarádská pomoc

Lavinová nehoda, kamarádská pomoc

BOD 1 (0–18 minut) – fáze přežití:
Do tohoto momentu umírá 8 lidí ze sta!

Umírají na těžká zranění neslučitelná se životem.
Ti ostatní do tohoto momentu mají maximální šanci na záchranu, a protože není v silách horské služby dostat se během těchto 18 minut na místo (šlo by pouze o neskutečnou náhodu), je pomoc v této fázi pouze ve vašich rukách.

Proto musíte být vybaveni záchrannými lavinovými pomůckami a musíte mít perfektně nacvičené jejich použití a záchranu jako takovou!!! Proto je také nesmyslné spoléhat se na tzv. RECCO systém.

BOD 2 (18–35 minut) – fáze dušení:

V této chvíli umírají všichni ti, kterým se ucpaly během pádu v lavině ústa a nos sněhem či vlastními zvratky apod. V TOMTO MOMENTĚ UMÍRÁ UŽ TÉMĚŘ 70 % VŠECH ZASYPANÝCH!!!

BOD 3 a 4 (35–120 minut) – fáze podchlazení a uzavírání vzduchové dutiny:

V této chvíli přežívají pouze ti, kteří měli obrovské štěstí a mají stále volné dýchací cesty (pouhých 30 %). Nastupuje ale obrovský problém s podchlazením... Teprve v těchto chvílích je horská služba schopná zasahovat!!!

BOD 5 (zhruba 130. minuta):

V tomto momentě dochází k tzv. uzavírání vzduchové dutiny. Malá sněhová kapsa, která vás držela při životě, se začíná pomalu pokrývat ledem. Tím se vám uzavírá poslední spojení se světem...

CO MŮŽETE DĚLAT, KDYŽ SE DOSTANETE DO LAVINY PRÁVĚ VY

 1. Ve chvíli, kdy se lavina dá do pohybu, si NEPOKOUŠEJTE UVOLNIT VÁZÁNÍ lyží nebo snowboardu, naopak se POKUSTE UJET Z DRÁHY LAVINY (PŘÍPADNĚ AKTIVUJTE AIRBAG).
 2. Když už vás lavina zachytí, POKUSTE SE UDRŽET NA POVRCHU pomocí „plavacích“ pohybů. POKUSTE SE VYPLAVAT DO STRANY MIMO HLAVNÍ PROUD. Případně se pokuste zbavit baťohu (SAMOZŘEJMĚ, pokud to není AIRBAG), hůlek, lyží.
 3. DÁLE SE SNAŽTE ZA KAŽDOU CENU CHRÁNIT SI OBLIČEJ SVÝMA RUKAMA. PŘÍPADNĚ SE POKUSTE STOČIT DO KLUBÍČKA A CO NEJVÍCE SE NADECHNĚTE, A TO HLAVNĚ JEŠTĚ DŘÍVE, NEŽ SE LAVINA ZASTAVÍ (OKAMŽITĚ, KDYŽ CÍTÍTE, ŽE SE POHYB LAVINY ZASTAVUJE !!!)
 4. PO ZASTAVENÍ SE PAK POKUSTE VYTVOŘIT SI VZDUCHOVOU KAPSU PŘED SVÝMI ÚSTY A NOSEM A VYČISTIT SI ÚSTA OD SNĚHU. (Tedy v případě, že máte ruce u obličeje, jste při vědomí, …)
 5. POKUSTE SE ZŮSTAT KLIDNÍ A NEPŘESTÁVEJTE DOUFAT!!!

CO MŮŽETE DĚLAT, KDYŽ SE DO LAVINY DOSTANE VÁŠ KAMARÁD

 1. UKLIDNI SE!!! Nepodceňujte stres a nervozitu...
 2. Sleduj zasaženého v lavině a označ si V DUCHU místo (pomocí spojnic výrazných bodů), kde jsi ho naposled spatřil. ZATÍM NIKAM NEVYBÍHEJTE!!!
 3. Zavolej pomoc vysílačkou nebo mobilním telefonem, pokud je to možné!!! Minutový rozhovor záchranu příliš neohrozí, spíše naopak... alespoň někdo bude vědět o této události v případě, že by vás zasypala další případná lavina ať už má zasypaný lavinový vyhledávač nebo ne, dáváte horské službě a vašemu kamarádovi maximální šanci (v případě těžkého úrazu, ztráty lavinového vyhledávače, dalších komplikací a hlavně transportu) pokud stojíte někde nahoře v sedle, je šance, že zde budete mít spíš signál, než později v kotli... (Pozdější cesta za signálem může být i hodiny dlouhá!!!)
 4. VYTVOŘ SI EFEKTIVNÍ PLÁN (včetně ústupu)!!! Pamatuj na svoji bezpečnost, POZOR NA DALŠÍ LAVINU!!!
 5. Všichni nezasažení kamarádi by měli okamžitě prohledávat prostor pravděpodobného zasypání nejméně 20 minut.
 6. AŽ Teprve po 20 minutách musí jít člen skupiny ohlásit neštěstí (pokud to nešlo již dříve učinit vysílačkou či mobilním telefonem).
 7. POZOR NA ZNEČIŠTĚNÍ PROSTORU LAVINIŠTĚ pachy! Pokud neuspějete vy, tak poslední reálnou šancí jsou lavinoví psi.
 8. Hledejte polohu zasypaného použitím lavinových přístrojů, lavinových sond, případně hůlek, ale nezapomeňte zároveň používat k prohledávání svůj zrak i sluch.
  Poznámka:
  je jedno, jestli začnete seshora nebo zespoda, jediným kritériem by pro vás měl být nejmenší potřebný čas při více zachráncích byste měli používat pouze jednoduché pátrací trasy – přímky!!! v závěru nechte dohledávat toho nejzkušenějšího – jemné dohledávání je časově nejnáročnější a vyžaduje zkušenosti!!! při hledání mějte stále na paměti případné nebezpečí další laviny!!!
 9. Pokud určíte pozici zasypaného, upřesněte ji pomocí lavinové sondy a určete přibližnou hloubku zasypání. POZITIVNÍ SONDU NIKDY NEVYTAHUJTE!!!

  Okamžitě začněte vykopávat všemi lopatami, co máte k dispozici. NE PŘÍMO DOLŮ, ALE BOKEM ZE STRANY!!!
  Důležitá poznámka:
  při kopání počítejte s tím, že dno jámy je velmi výhodné (pokud nehrozí další lavina!!!) na základní ošetření (závětří, minimální potřeba pohybů, rovná a tvrdá plocha ...) počítejte také s tím, že je velmi výhodné tento výkop se zraněným zakrýt plachtou (například spojené bivakovací pytle) je důležité se rozhodnout, zda budete ošetřovat zasypaného přímo v jámě, kde jste se k němu prokopali, nebo ho odtransportujete mimo dosah případné další laviny!!! pro zasypaného je samozřejmě lepší, pokud ho budete moci ošetřit přímo na místě bez dalších komplikací…

JE ROZHODUJÍCÍ, ABY ČLENOVÉ SKUPINY VYHRABALI (A NE POUZE LOKALIZOVALI MÍSTO) ZASYPANÉHO BĚHEM ČTVRT HODINY A ABY POČÍTALI KAŽDOU VTEŘINU!!!

Tomu se odborně říká „kamarádská pomoc“!!!

první pomoc při záchraně v lavině

Existují dvě základní a odlišné strategie pro záchranu zasypaných v lavině, které jsou závislé na délce zasypání:

 • s krátkou dobou zasypání (do 35 minut), kdy se počítá každá minuta! Rychlé vyproštění a podpora životně důležitých funkcí (resuscitace) má absolutní přednost, abychom se vyhnuli akutnímu udušení (asphyxii)
 • při delším trvání zasypání (přes 35 minut) je naopak důraz kladen na: jemné vyproštění s minimálními pohyby zasypaného a na odpovídající opatření proti podchlazení (hypothermii)

Důležitá poznámka: V obou případech pamatujte na možné poranění především krční páteře.

první pomoc (vyproštění do 35 minut, kamarádská pomoc)

Během této doby je kritická rychlost vyproštění, aby se zamezilo rychlému udušení!!!

PRVNÍ POMOC UŽ BĚHEM VYPROŠŤOVÁNÍ!!! Rozpoznání vzduchové kapsy je až druhořadé!!!

 1. Pokud narazíte na část těla zasypaného, okamžitě rukama vytvořte vzduchový tunýlek až k obličeji.
 2. PAMATUJTE NA MOŽNÉ PORANĚNÍ KRČNÍ PÁTEŘE.
 3. Uvolněte dýchací cesty a udržujte je volné. Okamžitě začněte kontrolovat dýchání a pulz.
 4. Umístěte zasypaného, který je v bezvědomí, do stabilizované polohy na boku.
 5. Pokud zasypaný nedýchá, začněte s umělým dýcháním i když je stálé ještě částečně zasypaný a začněte s nepřímou srdeční masáží (kardiopulmonární resuscitace) na tvrdé podložce (na lyžích, udupaném sněhu). Okamžitě po přemístění zasypaného z původní polohy pokračujte v resuscitaci až do doby, než si jej převezme záchranný tým.
 6. CHRAŇTE ZASYPANÉHO PŘED CHLADEM A VĚTREM oblečením a především přikrytím hlavy. Přemístěte dotyčného na suchý podklad.

první pomoc (vyproštění nad 35 minut, organizovaná pomoc)

základní pravidlo: „žádný zasypaný v lavině se vzduchovou dutinou nemůže být prohlášen za mrtvého, dokud nebude ohřát zpět na svou původní tělesnou teplotu!!!“

 • RYCHLÉ NALEZENÍ, ALE OPATRNÉ VYPROŠTĚNÍ!!!
 • Dávej pozor na vzduchovou dutinu a zacházení s podchlazením (hypothermií)!!!

Průběh podchlazení

1. stupeň: 350–320

pacient je čilý, bystrý, třesoucí se

 • převlečení do suchého oděvu
 • horké slazené nápoje bez alkoholu
 • aktivní pohyb je dovolený

2. stupeň: 320– 280

pacient je somnolentní (spavý), netřese se

 • vyhnout se nadměrným pohybům s tělem zachraňovaného
 • ochrana proti větru
 • tepelná izolace + ohřívání
 • horké slazené nápoje bez alkoholu, pokud je schopen polykat

3. stupeň: 280– 240

pacient nereaguje, bezvědomí

 • vyhnout se nadměrným pohybům s tělem zachraňovaného
 • ochrana proti větru
 • tepelná izolace ve stabilizované poloze na boku (pokud není oběť zaintubovaná) + ohřívání
 • po ukončení vyšetření sledování dechu a srdeční činnosti, když tak KPCR (kardiopulmonální resuscitace) bez přerušení
 • dodávat kyslík
 • transport helikoptérou do nemocnice se zkušeností s léčbou podchlazení

4. stupeň: 240 a méně

zástava dechu a oběhu, bezvědomí

 • KPCR (kardiopulmonální resuscitace) bez přerušení + ohřev
 • transport helikoptérou do nemocnice s mimotělním oběhem

TRANSPORT

Poté, co je zasypaný úspěšně vykopán, hraje kritickou roli ztráta tepla, obzvlášť za chladných větrných podmínek.

 1. TRANSPORT PŘENECHTE PROFESIONÁLŮM, A TO I ZA CENU, ŽE NA NĚJ BUDETE CHVÍLI ČEKAT!!!
 2. PACIENT MUSÍ BÝT CHRÁNĚN PŘED DALŠÍ ZTRÁTOU TEPLA BĚHEM TRANSPORTU!!!
 3. PACIENT V BEZVĚDOMÍ, KTERÝ NENÍ ZAINTUBOVÁN, MUSÍ LEŽET NA BOKU!!!
 4. PRŮBĚŽNÁ KONTROLA STAVU!!!