Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Zásady spojového provozu

Spojovým provozem se rozumí veškerá komunikace pomocí technických prostředků spadající do výbavy HS pro výkon služby.
Radiová komunikace musí být vedena ve smyslu platného zákona o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o elektronických komunikacích).

Spojový provoz se řídí zejména těmito pravidly:

  • je určen výhradně pro služební potřebu
  • tísňová hlášení mají přednost před ostatním provozem
  • oprávněnost k podávání a předávání informací je vymezena v organizačním řádu HS ČR, o.p.s.