Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Radiostanice a horská služba

Radiostanice je moderní radiokomunikační prostředek, který umožňuje rychlý bezdrátový přenos informací. Rychlost přenosu informací radiotechnikou je jedno ze základních kritérii při řízení záchranných akcí horské služby. Je proto přirozené, že je radiostanicím v rámci horské služby přikládán velký význam. Je málo platná moderní záchranná technika, když selže organizace záchranné akce vlivem nekvalitního radiového spojení. Se stoupající úrovní záchranného materiálu a techniky stoupají požadavky na operativní řízení záchranných akcí. Operativnost řízení umožňují výkonné a spolehlivé přenosné radiostanice, které nám umožní spojení libovolného místa v terénu s jiným místem v terénu, anebo spojení s pracovníkem HS, který řídí celou záchrannou akci. Velmi důležité je spojení při pátracích akcích, koordinace zachránců při službách na lyžařských tratích, včasné objednání sanitního vozu, spojení s leteckou záchrannou službou a řízení akcí v exponovaném terénu. Horská služba v současné době používá retranslační radiostanice, radiostanice základnové, které jsou shodné s radiostanicemi umístěnými ve vozidlech HS, a radiostanice přenosné. Největší nároky pro práci v horské službě jsou kladeny na radiostanice přenosné. Musí být výkonné, aby bylo spojení zabezpečeno s ohledem na členitost terénu a klimatické podmínky. Dále musí mít jednoduchou obsluhu, aby ovládaní bylo snadné i se zimní výstrojí, odolné vůči mechanickému namáhání, a to vše při minimálních rozměrech a hmotnosti. Počátky používání radiostanic v HS spadají do roku 1962, kdy výrobce TESLA Pardubice začal vyrábět radiostanice pro pohyblivé pozemní stanoviště. První radiostanice nebyly ani výkonné, ani spolehlivé. Postupem času se parametry zlepšovaly a jejich využitelnost pro HS stoupala. V rámci HS se začaly budovat radiové sítě s oblastní působností. Byly to jednoduché, simplexní radiové sítě s jednou a nebo více skladovými radiovými stanicemi a s návazností na radiostanice přenosné. Tento systém se nehodí do členitého terénu. V letech 1984–1986 se přebudoval stávající systém na moderní komplexní systém radiových sítí s plošným pokrytím systémů retranslačních radiostanic. Tento systém umožňuje další rozšiřování.