Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Radiový signál

Dosahem radiostanice se rozumí maximální vzdálenost, na kterou radiostanice stejného typu naváží srozumitelné radiové spojení. Tato vzdálenost není vždy stejná. Mění se v závislosti na prostředí, ve které se radiový signál šíří.

Rozeznáváme tyto základní druhy šíření radiových vln a/ šíření přímou přízemní radiovou vlnou Mezi korespondujícími radiostanicemi se nevyskytuje žádná překážka. Negativní vliv na útlum radiového signálu má jenom blízkost zemského povrchu.

Obrázek

b/ šíření radiového signálu ohybem radiových vln Tento druh šíření se uplatňuje především při relativně nízkých překážkách a při větších vzdálenostech od překážky. Čím větší je úhel zlomu (alfa), tím větší je útlum.

Obrázek

c/ šíření radiových vln odrazem od překážky Tento druh šíření radiového signálu se uplatňuje ve velmi členitém terénu. Při každém odrazu dochází přirozeně k útlumu signálu. Při reálném spojení dvou radiostanic dochází ke kombinaci šíření radiových vln. Tento případ se vyskytuje v horském terénu.

Snadný způsob, jak zvýšit výkon jednotlivých stanic je umístit základní stanice s vyšším výkonem na vybraných kótách a tyto stanice dálkově ovládat pilotním kmitočtem. Tak je vytvořen převaděč, který přijímaný signál zesílí a vysílá ve výhodnějším pokrytí terénu. Tento systém šíření radiových vln používá horská služba.

Obrázek

Na převaděčích HS se používají tyto kmitočty:

  Přijímač (RX) Vysílač (TX)
Skupina A 162,100 MHz 166,600 MHz
Skupina B 162,175 MHz 166,675 MHz

Aby se dosáhlo větší pružnosti v radioprovozu, jsou radiové stanice řešeny se smíšeným simplexním a duplexním provozem. První umožňuje spojení přímo, bez použití převaděče, a při druhém spojení se využívá převaděč. Pokud to povaha terénu dovolí, upřednostňuje se použití prvního spojení. Spojení dvou radiostanic s použitím převaděče blokuje po dobu hovoru celou oblast.