Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Ovládání a popis radiostanice

MOTOROLA GP340

Ovládací prvky radiostanice

1 Knoflík kanálového voliče (16polohový)
2 Knoflík k zapnutí – vypnutí/nastavení hlasitosti
3 Postranní tlačítko A – selektivní volba (základnové radiostanice)
4 Postranní hovorové B – (vysílací) tlačítko
5 Postranní tlačítko C – programovatelné – bez funkce
6 Postranní tlačítko D – programovatelné – bez funkce
7 Horní tlačítko – přepínání VF výkonu
8 Indikátor LED
Zelená: zapnuto
Zelená bliká: radiostanice skenuje
Červená: radiostanice vysílá
Červená bliká: kanál obsazen – při příjmu
Žlutá: signalizace přijatého volání
Žlutá bliká: indikace dříve přijatého volání
Červená bliká: signalizace vybité baterie
9 Mikrofon
10 Anténa
11 Konektor příslušenství

Retranslační vysílání:
Nastavte příslušný kanál, poté stiskněte tlačítko B (vysílání). Po krátké prodlevě (2 – 3)
začněte mluvit. Dvakrát zopakovat volací znak volané stanice, potom svůj volací znak.
Počkejte na odezvu, potom mluvte. Pokud se volaný účastník neozve, zopakujte celý postup, ale maximálně třikrát. (Služba mohla odejít pro úraz.)
Pro vyvolání protějšího účastníka lze použít selektivní volbu. Stačí zmačknout příslušné tlačítko na 2 – 3 sekundy vyčkat a mluvit nebo selektivní volbu opakovat.
V případě hledačky vysílejte jenom nejnutnější zprávy! Jinak zbytečně blokujete ostatní. Totéž platí v případě použití retranslační stanice.

MOTOROLA GP360

Ovládací prvky radiostanice

1 Otočný knoflík – používá se jako volič kanálů a k listování funkcemi v menu.
2 Knoflík k zapnutí – vypnutí/ovládání hlasitosti – používá se k zapnutí nebo vypnutí radiostanice a k nastavení hlasitosti radiostanice
3 Postranní tlačítko 1 (programovatelné) – doporučeno jako tlačítko ke sledování/zrušení volání
4 Hovorové (vysílací) tlačítko – stiskněte a podržte toto tlačítko při hovoru a uvolněte při poslechu
5 Postranní tlačítko 2 (programovatelné)
6 Postranní tlačítko 3 (programovatelné)
7 Horní tlačítko (programovatelné) – doporučeno jako nouzové tlačítko
8 Indikátor LED
Zelená: úspěšné zapnutí
Zelená bliká: radiostanice skenuje
Červená: radiostanice vysílá
Červená bliká: kanál je obsazen – při příjmu
Žlutá: radiostanice volala
Žlutá bliká: upozornění na výzvu k příjmu volání
Červená bliká: upozornění na nízký náboj baterie – při vysílání
9 Mikrofon
10 LCD displej (1 řádek)
11 Tlačítka menu
12 Anténa
13 Konektor příslušenství – slouží k připojení sluchátek, externího reproduktoru/mikrofonu a dalšího příslušenství. Pokud konektor nepoužíváte, nasaďte na něj ochranný kryt.
MOTOROLA GP360

Ovládací prvky radiostanice

1 Ovladač zapnutí/vypnutí radiostanice/ovládání hlasitosti – používá se k zapnutí nebo vypnutí radiostanice a k nastavení hlasitosti radiostanice
2 Indikátory LED
Zelená: svítí při zapnutí; vypne se po úspěšném zapnutí; bliká při skenování
Červená: svítí při vysílání; bliká – kanál je obsazen při příjmu
Žlutá: svítí radiostanice je volána; bliká připomenutí skupinového volání; dvojité blikání připomenutí individuálního volání
3 Svírka mikrofonu
4 LCD displej – jednořádkový displej o 8 znacích, na kterém může být zobrazeno až 8 ikon udávajících stav přístroje
5 Pohyb nahoru a dolů – využívají se k prohlížení kanálů, pohyb v menu a prohlížení seznamů v menu
6 Tlačítko promenu – používá se k vyvolání menu a k výběru voleb v menu
7 Programovatelná tlačítka DEF – tlačítka s dvojí funkcí. Krátký stisk vybere funkci č.1, dlouhý stisk vybere funkci č.2

Ovládací prvky mikrofonu

8 Klávesnice – (Mikrofon s klávesnicí – CM360). Držte mikrofon 2,5 až 5 cm od úst a zřetelně do něho mluvte
9 Programovatelná tlačítka
10 Klíčovací tlačítko – stiskněte a podržte při hovoru, uvolněte při poslechu
11 Mikrofon