Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Radiostanice, rozdělení

Všichni členové HS používají ve svých radiových sítích radiostanice v pásmu VHF, schválené vedením organizace.

Radiostanice se rozdělují podle druhů na:
základnové, vozidlové, přenosné, retranslační

Radiostanice smějí pracovat pouze na kmitočtech stanovených v povolení k provozu a smluvních kmitočtu dalších právních subjektů v dané oblasti.
Způsob osazení jednotlivých provozních kanálů v radiostanici je určen kanálovým listem a je vždy v celé provozní oblasti shodný na všech radiostanicích.

Základnová radiostanice služebny pracuje na simplexním kmitočtu, který je součástí převaděčového (duplexního) kmitočtu, je vybavena náhradním zdrojem elektrické energie a má shodný kanálový list jako přenosná radiostanice dané oblasti.

Vozidlové radiostanice pracují na simplexním kmitočtu, který je součástí převaděčového (duplexního) kmitočtu, používá se pro spojení se základnovou radiostanicí, nebo s další vozidlovou radiostanicí, eventuálně přenosnými radiostanicemi při činnosti služby v terénu.

Přenosné radiostanice se dělí na radiostanice pro dobrovolné členy a na radiostanice pro profesionální členy. Všechny přenosné radiostanice se používají v terénu při zásahu služby přednostně na simplexním kmitočtu.