Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Tlakové útvary

Základem každé předpovědi počasí je popis synoptické situace. Ta je definována především rozložením tlakových útvarů – tedy tlakových níží, výší, popř. výběžků vysokého tlaku vzduchu či brázd tlaku nízkého. Jejich vliv na počasí je zásadní – určují charakter cirkulace, která je přímou příčinou stávajícího stavu i budoucího vývoje počasí. Vzduchové hmoty, které podle smyslu cirkulace do určitých míst přicházejí, jsou odděleny atmosférickými frontami. Právě na frontách bývá výrazné počasí a proto je případný přechod front druhou základní částí popisu synoptické situace.

3.1. Tlakové útvary

Tlakové útvary jsou na přízemních synoptických mapách vymezeny izobarami, na výškových mapách izohypsami.

ABSOLUTNÍ HODNOTA TLAKU VZDUCHU A PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

Absolutní hodnota tlaku vzduchu přepočítaného na hladinu moře nemá prakticky žádný vliv na aktuální i předpovídané počasí. Důležité je sledovat jeho změny – roste-li tlak, je pravděpodobné, že se počasí zlepší (ubude oblačnosti, ustanou srážky), klesá-li tlak, je naopak pravděpodobné, že bude oblačnosti popř. i srážek přibývat.