Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Teplá fronta

Teplá fronta

je úzké rozhraní mezi ustupujícím studeným a přicházejícím teplým vzduchem. V souvislosti s pomalými výstupnými pohyby teplého vzduchu dochází ke kondenzaci vodní páry a vytváří se tak mohutný oblačný systém vrstevnaté oblačnosti, která sahá stovky kilometrů před čáru fronty (její průsečnici se zemským povrchem). Srážky s ní související mají trvalý charakter a šířka srážkového pásma je obvykle 300 až 400 km. Prvním příznakem blížící se teplé fronty jsou vysoké oblaky druhu cirrus, které naznačují příliv teplého vzduchu ve vyšších hladinách atmosféry.
Na mapách jsou teplé fronty označovány červenou barvou a polokroužky ve směru jejího postupu.

K nejdůležitějším nebezpečným meteorologickým jevům, které může přinést přechod teplé fronty patří:
- trvalé a vydatné srážky – vysoké úhrny i intenzity
- snížení dohlednosti v trvalých dešťových či sněhových srážkách
- námraza a mrznoucí srážky