Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Atmosférické fronty

Atmosférické fronty jsou definovány jako rozhraní mezi vzduchovými hmotami, které mají různé fyzikální vlastnosti (různou teplotu, vlhkost apod.). Čím jsou rozdíly větší, tím výraznější jsou i projevy počasí na frontách. Klasifikujeme je podle nejrůznějších hledisek, základní je rozdělení podle směru postupu na studené a teplé. Vše, co je zde o nich uvedeno, je třeba chápat jako typické učebnicové vlastnosti, nikoli striktně uplatnitelná pravidla!

OKAMŽIK PŘECHODU FRONTY

Konkrétní čas přechodu fronty můžeme vysledovat ze záznamu barografu: před frontou tlak klesá, po jejím přechodu stoupá.