Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Okluzní fronta

Okluzní fronta

vzniká v případě, že rychleji se pohybující studená fronta dostihne teplou frontu postupující pomaleji před ní a spojí se v jednu frontu. Pokud vzduch postupující za studenou frontou je studenější než vzduch, který ležel před původní frontou teplou, mluvíme o studené okluzi, jejíž počasí je hodně podobné tomu, co se děje na spíše slabší studené frontě. Pokud je to naopak: vzduch postupující za původní studenou frontou je teplejší než vzduch před původní frontou teplou, mluvíme o teplé okluzi, jejíž počasí pak připomíná obvykle slabší klasickou frontu teplou.
Na mapách se okluzní fronty označují fialovou barvou (symbolizující splynutí modré a červené) a střídajícími se polokroužky a trojúhelníčky.