Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola
Vítejte v on-line učebnici Horské služby ČR » Odborná část » Lyžování » Prokázat bezpečnou jízdu s trans ...

Prokázat bezpečnou jízdu s transportními prostředky (prázdné, plné)

Při svozech ze svoznými prostředky je důležité zvolit správný transportní prostředek vzhledem k náročnosti dostupnosti  místa nehody. Také vzhledem ke sněhovým podmínkám v místech kde je svoz prováděn a samozřejmě k váze pacienta a strmosti svahu zajistit bezpečné vedení saní při svozu. Také technika a rychlost samotného svozu je velice důležitá pro bezpečnost svážené osoby i samotného záchranáře.

Popis pohybu: Samotná technika pohybu je velice odlišná vzhledem k druhu použitého svozného prostředku a kvalitě povrchu na kterém je svoz prováděn. Zatím co na upravené sjezdovce je možno volit oblouk v pluhu nebo oblouk s přívratem, na velmi mírných svazích pak rychlejší paralelní oblouk, pak na strmých a zledovatělých svazích je potřeba zvolit sesouvání nebo traverzování, popřípadě zajistit bezpečný pohyb saní pomocí repky.
Nejnáročnější je pak svoz v neupraveném a hlubokém sněhu, kde je potřeba volit plynulý synchronizovaný oblouk obou záchranářů s velkou regulací rychlosti a s ohledem na bezpečnost sváženého.

Cíl: Bezpečně, avšak co nejrychleji, transportovat postiženého do bezpečí a tepla. Popřípadě předat zdravotnickému zařízení.