Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Tlak

Tlak vzduchu je definován jako síla vyvolaná hmotností vzduchového sloupce, který sahá od výšky měření až na horní hranici atmosféry. Proto je v různých nadmořských výškách různý a pro srovnávání je ho nutné přepočítat na stejnou výšku – v meteorologii je vztažnou rovinou hladina Jaderského moře.

2.2.1. Měření tlaku a jednotky

Na meteorologických stanicích se tlak vzduchu měří rtuťovými tlakoměry nebo aneroidy.


K registraci tlaku vzduchu se používají barografy.

Základní jednotkou pro velikost tlaku vzduchu je 1 hPa, platí následující převodní vztahy:
1 hPa = 1 mbar = 0,75 mmHg = 0,75 torrů
1 atm = 760 mmHg = 1013,25 hPa

VYSOKÝ TLAK NEZNAMENÁ AUTOMATICKY SLUNEČNÉ POČASÍ
Aneroidy s označením slunečného, proměnlivého a deštivého počasí jsou jen na ozdobu. Absolutní hodnota tlaku nic nevypovídá o charakteru počasí! I uprostřed tlakové výše může být v zimě zataženo a mrholit či sněžit. A naopak v tlakové níži se může oblačnost protrhat a ani nekápnout!

2.2.2. Průběh tlaku s výškou

Vertikální změny tlaku popisuje složitá exponenciální rovnice tzv. barometrická formule. Pro naše účely postačí, když si zapamatujeme, že při teplotě kolem 0 °C klesá tlak vzduchu o 1 hPa při výstupu o každých 8 m, a to asi do výšky 5 500 m n. m

Ve studenějším vzduchu klesá rychleji: o 1 hPa na 7,41 m, v teplém pomaleji: o 1 hPa na 8,58 m.

STUDENÝ A TEPLÝ VZDUCH V HORSKÝCH ÚDOLÍCH
Studený vzduch je hustější – drží se, popř. stéká do údolí
Teplý vzduch je řidší – stoupá, popř. je vytlačován vzhůru

2.2.3. Tlak na meteorologických mapách

Čára spojující místa se stejným tlakem přepočteným na hladinu moře se na přízemní povětrnostní mapě označuje jako izobara. Podobné „vrstevnice" spojující místa se stejnou nadmořskou výškou dané izobarické hladiny malujeme i na výškové povětrnostní mapy – jmenují se izohypsy. Pole tlaku

je základní mapou, kterou studujeme při předpovědi počasí. Izobary (a izohypsy) vymezují tlakové útvary, které jsou rozhodující pro charakter předpovídaného počasí – viz kapitola 3.1.

2.2.4. Tlak v horských oblastech

Na horách naměříme výrazně nižší než v údolích. Je to dáno menší tloušťkou atmosféry, která tlak vyvolává. Aby bylo vidět, kde se vyskytují tlakové níže nebo výše, musíme tlak na celé zemi přepočítávat na jednotnou hladinu – na hladinu moře. A ještě poznámka: ve vyšší nadmořské výšce se voda vaří při nižší teplotě. Na tomto principu pracovaly kdysi hypsometry – přístroje na zjišťování nadmořské výšky právě podle změny teploty bodu varu vody. V důsledku nižší teploty varu trvá například příprava jídla vysoko v horách déle.