Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Slaňovací a jistící prostředky

Prostředky na slaňování, spouštění a jištění fungují na principu lanové brzdy, která se ovšem neobejde bez obsluhy člověka. A právě podle způsobu obsluhy se tyto prostředky dělí na tři základní skupiny.

I. jednoduché (bez samosvorné funkce)

Lano je zde pouze brzděno, k úplnému zastavení je nutný zásah obsluhující osoby. Z toho tedy vyplývá, že při práci s těmito prostředky nesmíme nikdy pustit lano z rukou. Jednoduché jisticí prostředky zahrnují např. karabiny HMS, slaňovací osmu, „kyblíky“atd.

karabina HMS

Název HMS vznikl z německého označení pro jištění poloviční lodní smyčkou (Halbmastwurfsicherung), pro jejíž založení je tato karabina vhodná a jediná možná. Jištění pomocí karabiny HMS a poloviční lodní smyčky je velmi bezpečné, a díky doporučení od UIAA se této jisticí metodě dostalo i označení „jisticí metoda UIAA“. Karabinu HMS lze též využít i k nouzovému slanění. Nevýhodou při obou těchto činnostech je značné kroucení lana. Dále je třeba mít určité zkušenosti a dodržovat bezpečnostní zásady (viz obr.).

Špatně – lano vedené přes zámek karabiny
Správně

slaňovací osma

Nejznámější slaňovací prostředek, který většina výrobců doporučuje i pro jištění. Zde je určitou nevýhodou menší brzdný účinek. Ten je dán tím, že osma je konstruována pro slanění na dvou pramenech lana, kdežto při jištění do ní vkládáme pouze jeden pramen. Slaňovací osmy se vyrábějí v rozličných tvarech, pro různé sportovní aktivity (horolezectví, canyoning, speleoalpinismus).

Kyblíky (brzdné destičky – „stichtovky“)

Franz Sticht byl tvůrcem prvních brzdných destiček, které po něm nesou označení „stichtovky“. Modifikací těchto destiček byla vytvořena jisticí pomůcka, která získává stále větší oblibu a u nás se pro ni vžilo označení „kyblík“. Všechny tyto pomůcky se musí používat v kombinaci s karabinou, nejlépe HMS, nebo „O“ opatřenou pojistkou zámku. Určitou „novinkou“ je doplnění kyblíku o další jisticí oko, které při dobírání druholezce/ů shora umožňuje samosvorný efekt.

Stichtova brzda
Kyblík
Kyblík doplněný o další jisticí bod

Další typy brzd:

Válečkové brzdy
Kladkové brzdy
Tuba (Petzl)

II. poloautomatické (se samosvorným efektem)

Jedná se zejména o brzdy s otočnými brzdnými kladkami, které dokáží zablokovat lano i tehdy, kdy jej nedrží jistič v rukou. Přesto je nutné mít volný konec lana neustále pod kontrolou. Při slaňování s těmito prostředky regulujeme sestup ovládací rukojetí brzdy. Mezi poloautomatické jisticí prostředky patří Stop (Petzl), Grigri, Cinch atd.

Stop (Petzl)
Grigri (Petzl)
Cinch (Trango)

III. bezpečnostní

Pracují na principu poloautomatických prostředků, jsou však konstruovány tak, aby maximálně snižovaly riziko při práci. U poloautomatických prostředků může totiž člověk vlivem leknutí uchopit ovládací páku brzdy (tzv. opičí reflex) a tím vyrušit její brzdné účinky. Tento problém řeší tyto bezpečnostní brzdy s dvojitým brzdným efektem. Mezi bezpečnostní jisticí prostředky patří ID Petzl, Double stop atp.

 
ID (Petzl)
Double stop (Singing Rock)