Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Uzly

Jedná se o prostředky, které při lezení, ale i v záchranářství, práci ve výškách atp., využíváme:

Pokud chceme použít lano, musíme na něm vytvořit uzel. Tato skutečnost má ovšem i svoji zápornou stránku, kterou charakterizuje výrok klasika francouzského speleoalpinismu G. Marbacha.

„Kolik jeskyňářů si vůbec uvědomuje, že když na svém laně udělají uzel, sníží jeho nosnost zhruba na polovinu!?“

Důvodem je fyzikální namáhání lana (mechanické a tepelné) v důsledku násilného ohýbání v malých průměrech.

Ovšem různé typy uzlů snižují nosnost lana různým způsobem. Na toto téma byla vypracována řada studií, s přibližně stejnými výsledky. Hodnoty tedy bereme pouze orientačně. Všichni lezci a záchranáři by si však z těchto tabulek měli odnést obecné pravidlo.

Čím větší počet ovinů lana v uzlu (složitější uzel), tím lépe pro lano a jeho pevnost. Zároveň se nám tento uzel bude po zatížení lépe rozvazovat.

Výsledky měření pevnosti uzlů: prezentace Optimální využití uzlů ke stažení, k jejímu přehrání je třeba mít nainstalovaný MS Powerpoint nebo jeho alternativu, např. Prezentace z balíku Open Office.

Volba uzlu - je ovlivněna průměrem lanového materiálu a požadovanou pevností uzlu v daném zatížení.

Správné uvázání uzlu

 • pravidelně srovnaný uzel s paralelně vedenými prameny lana má objektivně vyšší pevnost než neupravený chuchvalec.
 • dostatečně dlouhé volné konce: 10x průměr lana, 4x šířka popruhu
 • těsně za hlavním uzlem vážeme uzel pojistný!!!

Předběžné dotažení uzlutřeba provést u všech pramenů lana z uzlu vycházejících.

Kontrolanezapomínat na rychlou optickou a hmatovou kontrolu správnosti navázání uzlu a jeho požadovaného zatížení.

ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ UZLŮ

KOTVÍCÍ UZLY – slouží k ukotvení lana, navázání lezců, předmětů na lano, atp. …

Vůdcovský uzel stejnosměrný (Krejčík). Nejjednodušší kotvící uzel.

 

Osmičkový uzel stejnosměrný. Nejpoužívanější navazovací uzel v horolezectví.

 

Devítkový uzel. Používá se v záchranné činnosti, jelikož vykazuje nejnižší snížení nosnosti lana a tím pádem se i při velkém zatížení dobře rozvazuje.

 

Dvojitá osmičková smyčka. Tento uzel nám na laně vytvoří dvě smyčky, které lze využít ke kotvení ve tvaru „Y“, plovoucímu kotvení, k vytvoření improvizovaného úvazku, k zakončení podvěsu, atp..

 

Lodní smyčka

 • Jedná se o jednoduchý uzel, jehož největší výhodou je možnost posouvání po laně, aniž by se rozvazoval. Využívá se zejména k zajištění na stanovišti, navázání lanyardu na pracovní úvazek, atp..
 • Lze ho navázat na středu lana, nebo provazováním konce lana.
 • Nevhodný na vytváření lanového zábradlí!!!

 

Alpský motýlek

 • Uzel, jenž se hodí pro navazování na jakémkoli místě lana a vykazuje nejlepší hodnoty při anomálním zatížení.
 • Využití pro navazování na střed lana a na brzdící uzly při pohybu po ledovci.
 • Při záchranné činnosti se využívá zejména na lanové zábradlí!!!

SPOJOVACÍ UZLY – slouží ke spojování lan, popruhu…

Vůdcovský uzel protisměrný (skotský uzel)

 • Protisměrný uzel jenž se využívá se pro spojovávání plochých smyček.

 

Vůdcovský uzel stejnosměrný (jednoduchý, dvojitý)

 • Uzel je využíván při slanění v horách z důvodu snížený možnosti zaseknutí na skalní hraně.
 • Tento způsob zatížení uzlu není optimální a při nedodržení zásad uvázání se může rozvázat. Je třeba nechat dostatečně dlouhé konce /min. 20 cm/, udělat pojistný uzlík, nebo navázat dvojitý vůdcovský uzel (doporučen na zasedání IKAR-u 2010).

 

Osmičkový uzel protisměrný

 

Rybářská spojka (jednoduchá, dvojitá)

 • Uzel je vhodný pro spojování lan nestejného průměru!!!
 • Dvojitá rybářská spojka je pevnější a bezpečnější než jednoduchá.
jednoduchá rybářská spojka
dvojitá rybářská spojka

 

Ambulanční uzel (plochá spojka)

 • Uzel vhodný pro spojení dvou sešitých smyček.
 • V záchranné činnosti se používá v kombinaci osmičkový – ambulanční – osmičkový, při spojování pavouka.

 

PRUSÍKOVACÍ UZLY

– vyznačují se schopností sevření lana při zatížení a posuvu po uvolnění. Vytváří se ze smyček slabších průměrů (doporučený o 6mm). Pokud uzel prokluzuje, přidáváme další otáčky.

Prusík jednoduchý, dvojitý (Liščí smyčka)

 • Nejjednodušší prusíkovací uzel.

 

Machardův prusík (asymetrický prusík)

 • Dobře držící prusík, který lze vytvořit i ze sešité ploché smyčky.

 

Francouzský prusík (vlevo) Vánočkový prusík (vpravo)

 • Výhodou těchto prusíků je, že i při zatížení je lze stáhnout. /využití při záchranných technikách/

 

MANIPULAČNÍ UZLY

skupina uzlů využívající se při jištění, uvolnění zátěže z jistícího bodu atp. (uzly se zapojením karabin)…

Poloviční lodní uzel

 • Využívá se především k jištění (jistící metoda doporučena UIAA).
 • V nouzi lze využít i ke slanění.
 • Poloviční lodní uzel používáme vždy v kombinaci s karabinou typu HMS a lano musí s karabiny vždy vycházet na straně proti pojistce, aby nedošlo k otevření karabiny a následnému rozvázání uzlu.

 

Zadrhovací uzel (“kravák“)

 • Používá se zejména při zablokování lana při jištění polovičním lodním uzlem v karabině HMS.

 

Vánočka

 • Využívá se v záchranných technikách, kde je potřeba uvolnit smyčku při zatížení břemenem. (např. napojování lan při spustech)

 

Garda uzel

 • Improvizovaná náhrada za kladku s blokantem.