Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Karabiny

Karabiny jsou důležitým jisticím a kotvicím prostředkem, jejichž hlavní funkcí je spojování jednotlivých částí jisticího řetězce.

Dělení podle materiálu:

  • Ocelové karabiny – jsou vyráběny z legovaných ocelí, většinou technologií kování. Vyznačují se větší hmotností, vyšší pevností 30–50 kN a funkční spolehlivostí. Jsou méně náchylné k destrukci při namáhání přes hranu nebo při zkrutu a celkově jsou odolné proti nárazu a oděru. Využívají se při pracovních či záchranářských činnostech (kotvicí, centrální karabiny, karabiny k transportním prostředkům, práce pod vrtulníkem atd.)
  • Karabiny z lehkých slitin – jsou vyráběny většinou ze slitin hliníku (duralové), výjimečně z titanu. Oproti ocelovým karabinám mají nižší pevnost a menší odolnost proti oděru a poškození. Jejich velikou předností je ovšem malá hmotnost, proto se využívají zejména v horolezectví. Při záchranné činnosti je používáme jako karabiny pomocné.

Typy karabin

  • B – základní karabina: běžně používaná karabina pro sportovní horolezecké účely. Využití zejména k postupovému jištění a jako pomocná karabina. Vyrábí se v různých tvarových provedeních.
  • H – karabina HMS: název vznikl z německého označení pro jištění poloviční lodní smyčkou (Halbmastwurfsicherung), pro jejíž založení je karabina vhodná. Je pro ni typický hruškovitý tvar.
  • K – karabina na zajištěné cesty: určená pro jištění na zajištěných cestách. Musí být opatřena automatickou pojistkou a světlost musí být minimálně 21 mm.
  • D – karabina se zajištěnou polohou lana: je konstruována tak, aby nedocházelo k zatěžování karabiny v jiném než podélném směru.
  • A – speciální karabina do skob: karabina speciálně určená k zapínání do nýtů a borháků.
  • Q – karabina se šroubovacím zámkem: u nás též dobře známá pod názvem „majlonka“ (francouzsky „maillon“ znamená „článek řetězu“). V horolezectví se využívá jako součást některých stabilních jisticích bodů. Větší využití má ovšem ve speleologii. Tvary – ovál, delta, půloblouk.
  • X – oválná karabina: karabina ve tvaru písmene O, nazývaná též „óčko“. Určena pro jednolanovou techniku /speleologii), konstrukci kladkostrojů a další technicky náročnější úkony.