Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Slaňování

Slaňování je technika, která nám umožňuje bezpečný pohyb po laně dolů. Využívá se k sestupu ve skalnatém či jiném prostředí /strmý svah, stěna budovy atp./, kudy není možno sestupovat pěšky.

Zásady bezpečného slanění:

  • zvolit spolehlivé slaňovací stanoviště (slaňovací kruh, řetěz, strom, hrot atp.)
  • správné založení lana
  • slaňovat na stejně a dostatečně dlouhých koncích lana
  • na konci lan udělat pojišťovací uzel (na každém prameni zvlášť, aby se lana nekroutila)
  • používání sebezajištění pomocí blokantu, prusíku
  • při slaňování je třeba být neustále zajištěn

 

Příprava slanění s technika sestupu

  1. Založíme lano do slaňovacího stanoviště.
  2. Na lano navážeme prusík, či blokant /např. Shunt/ a připevníme k centrálnímu oku úvazku. Prusík nesmí být příliš dlouhý, aby nezasahoval do slaňovací pomůcky.
  3. Na lano připevníme slaňovací prostředek a přicvakneme k „odsedáváčce“ ve vzdálenosti 20 až 30 cm od centrálního oka.
  4. Vše zkontrolujeme a zahájíme bezpečný sestup.

Spojování lan při slanění

Pokud máme dlouhé slanění, lze svázat dvě lana. Tato technika může urychlit sestup, ovšem má i své záporné stránky. Stahování lana je náročnější a s větší pravděpodobností, že dojde k zaseknutí uzlu. Proto je třeba již při slanění sledovat terén a volit směr sestupu tak, abychom minimalizovali možnost zaseknutí. Pro spojení lan využíváme nejčastěji rybářský, nebo protisměrný osmičkový uzel. V horách se pak využívá uzle vůdcovského, který nejvíce snižuje již zmiňované riziko zaseknutí o skalní hranu. Je třeba si ale uvědomit, že tento způsob zatížení uzlu není optimální a při nedodržení zásad uvázání se může rozvázat. Je třeba tedy nechat dostatečně dlouhé konce, udělat pojistný uzlík, nebo navázat dvojitý vůdcovský uzel (doporučen na zasedání IKAR-u 2010).

Spojení lan pomocí vůdcovského uzle Výhoda - při stahování přes hranu se uzel staví na vnější okraj a snižuje tak riziko zaseknutí. Dvojitý vůdcovský uzel

Doporučený způsob stažení lana ze skalního kruh

 

Historické způsoby slaňování

Nejsou zde uváděny jako zajímavost. Každý horolezec a záchranář se totiž může ocitnout v situaci, kdy bude nucen slanit odkázán pouze na horolezecké lano. Dnes proto tyto způsoby označujeme také jako improvizované nebo nouzové.

Slanění pomocí Dülferova sedu

 

Spust na ovinutých pažích