Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Jištění

Kvalitní jištění je základ úspěšného výstupu. Je proto třeba dodržovat určitá pravidla a zásady, které k tomu výrazně přispějí.

Vzájemná kontrola

Než zahájíme samotný výstup nesmíme zapomenout na vzájemnou kontrolu!!!

 

Postupové jištění

Při samotném výstupu prvolezec zakládá kvalitní postupové jištění. Zejména na skalách a v horách, kde od lezce je vyžadováno zakládat vlastní jistící prvky je třeba velké zkušenosti s touto problematikou. Prvolezec by měl mít neustále na paměti vzorec pádového faktoru a z něj vyplívající zásady. Velmi důležité je správně vkládat karabiny do jištění a následně i lano s ohledem na další směr výstupu.

Správné a chybné vkládání lana do karabiny s ohledem na směr výstupu

 

Správné způsoby cvakání lana do karabiny

 

Jistící stanoviště

V případě lezení vícedélkových cest je třeba zřídit ve stěně kvalitní jistící stanoviště (štand). Jistící body propojujeme smyčkou, do které zapínáme centrální karabinu. Smyčka by měla být dostatečně dlouhá, aby svírala s body ostrý úhel a tím snižovala jejich zatížení.

 

Základní způsoby vložení propojovací smyčky

Fixní způsob
Plovoucí způsob

 

Odsazené jištění

Při dolezení na vrchol skály zřídí prvolezec opět jistící stanoviště pro dobírání druholezce a zároveň pro své zajištění. Velmi často se ovšem stává, že jistící bod je dále od hrany skály. Využíváme tedy metodu odsazeného jištění. Způsobů vytvoření takovéhoto jištění je více, zde na obrázku uvádíme ten nejpoužívanější.

Odsazené jištění – polohování provádíme pomocí lodního uzlu

 

Jistící metoda UIAA

V dnešní době existuje nepřeberné množství jistících pomůcek. Každý lezec by však měl dokonale ovládat jištění pomocí polovičního lodního uzlu, ke kterému je zapotřebí pouze karabiny typu HMS. Návyky získané při této metodě lze využít i pro jištění s ostatními pomůckami. Tato metoda je vhodná jak pro jištění prvolezce, tak druholezce, přičemž je možno jistit jak staticky, tak i dynamicky.