Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Pochodová skica nebo popis cesty

Členové HS se dostanou do situací, kde je vhodné si předem vypracovat pochodovou skicu nebo popis trasy.

Je třeba si přitom všímat charakteru cesty, vzdáleností a výrazných bodů (odbočky, potoky, sedla vrcholy, hospody, tábořiště apod.) a jasně a stručně se vyjadřovat. Břehy potoků a řek se vždy označují po směru toku jako pravý a levý, a to i při obráceném směru pochodu. Mimo trasu se popisuje jen to, o čem lze předpokládat, že bude z trasy viditelné a pro orientaci významné, nesmí se zapomínat na podrobný časový rozvrh, jehož sestavení vyžaduje značnou zkušenost.