Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Orientace mapy

  • a) Pomocí buzoly. Buzolu ve vodorovné poloze přiložíme k okraji mapy a otáčíme i s mapou tak dlouho, až je její okraj rovnoběžný s osou střelky. Zakalený konec střelky musí směřovat k hornímu kraji mapy.
  • b) Bez pomoci buzoly. Známe-li na mapě své stanoviště, lze mapu orientovat podle terénních tvarů nebo předmětů. Vyhledáme v terénu výrazný tvar nebo předmět (kopec, kostelík, rybník apod.) a jeho tvar na mapě. Pak otáčíme mapou tak dlouho, až naše stanoviště, obraz předmětu nebo tvaru na mapě a skutečný bod v terénu splynou do jedné přímky. V tomto případě je mapa orientována. Je výhodné porovnat takových bodů několik.