Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Pohyb na sněhovém svahu

Horolezectví v zimních podmínkách klade mnohem větší nároky jak na fyzickou připravenost, tak na teoretické znalosti a zkušenosti horolezce. V zimních podmínkách se horolezec setkává s velmi různorodým sněhovým terénem, který vyžaduje rozsáhlé znalosti. Obtížnost výstupu sněhovým svahem nezáleží pouze na sklonu svahu, ale především na druhu sněhu a jeho vazbě s podkladem. Mnohdy strmý kuloár vyplněný nosným sněhem lze projít snadněji než mírný svah s nenosným čerstvým sněhem. Rovněž nebezpečí sesuvu lavin je v druhém případě větší. Je proto nutné, aby se horolezec naučil rozlišovat jednotlivé druhy sněhu a ledu, znal jejich specifické vlastnosti, zásady postupu a jištění na jednotlivých druzích sněhu či ledu, a tím snížil objektivní nebezpečí v zimních velehorských podmínkách na minimum. (Bíca a kol., 1996)

Při pohybu po sněhu a ledu využíváme stoupacích železa a cepínů /viz. kapitola materiál/, které je třeba nasadit s předstihem na bezpečném místě a ne v exponovaném terénu, kdy se lezec dostává do nesnází.

Správné nošení cepínu:

Cepín nosíme upnutý na batohu, nebo v batohu tak, abychom neopatrnou manipulací nezpůsobili sobě, nebo někomu úraz. Hroty by měly bít opatřeny chrániči. Pokud se pohybujeme již v terénu, kdy můžeme cepín nutně potřebovat, dáváme ho do tzv. pohotovostní polohy mezi batoh a záda lezce. V případě potřeby jsme schopni ho rychle využít.

Při pohybu s cepínem v ruce je třeba používat poutko a správný úchop za hlavici, abychom byli schopni bez přehmatávání co nejrychleji zachytit eventuální pád. Při traverzování cepín držíme v horní ruce bližší ke svahu.

Pohyb se stoupacími železy:

Chůzi a lezení se stoupacími železy je třeba kvalitně nacvičit v bezpečném terénu. I případné škobrtnutí může mít totiž v exponovaném svahu fatální následky.

Zásady bezpečného pohybu na mačkách:

Technika pohybu ve svahu:

Brzdění na sněhu:

Tuto techniku by měl teoreticky, ale hlavně prakticky ovládat každý kdo se vydá do zimních hor. Sníh, jak již zde bylo zmiňováno, je materiál velmi nevyzpytatelný. Propadnutí, škobrtnutí atp. může totiž vést ke ztrátě rovnováhy a následnému pádu, který bez rychlého a účinného brzdění přejde v pád nekontrolovatelný s možnými tragickými následky.

Brzdění bez maček a cepínu

Brzdění s cepínem

Brzdění s cepínem a mačkami