Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

vytahování

Opět se provádí na zbudovaném jistícím stanovišti tam, kde z jakéhokoliv důvodu není možné spouštění. Nejefektivnější způsob vytahování je použití lanového navijáku Tyromont (viz popis výše). Když není tento nebo podobný prostředek k dispozici musíme použít jiné techniky a to pákování nebo kladkostroj. V současné době se od pákování ustupuje, protože je to technika vytahování náročná jak na použitý materiál tak i na počet zachránců. Mnohem jednodušší jak po technické stránce, tak i na požadavky materiálové je sestrojení kladkostroje. Nejnutnější materiál k sestrojení kladkostroje je dostatečný počet karabin a smyčky menšího průměru na založení prusíkových uzlů (tzv. prusík). Místo prusíků je lepší použít různé blokanty například Tibloc, Jumar nebo jiné stejného principu. Při spouštění i vytahování používáme tzv. hranovku - hranovou kladku, která zabraňuje mechanickému poškození lana.

Kladkostroj

Po pádu zajistíme spolulezce zdrhovacím uzlem. Pod něj založíme prusík a propojíme ho s postupovou karabinou. Další prusík uvážeme pod něj a propojíme karabinou, kterou procvakneme volné lano. Vznikne kladkostroj,kterým je možné spolulezce vytáhnout na stanoviště.

Pákování

Pákování je způsob pro vytahování těžkých břemen. Použijeme středově zajištěnou páku, na její ramena navážeme smyčky, které končí na tažném laně. Volné tažné lano je jištěno dobíráním do slaňovací osmy nebo půllodního uzle.

Další způsoby vytahování spolulezce po pádu

Straussův způsob

tento způsob využívá kladky a vlastní hmotnosti zachránce jako protizávaží. Po zajištění spolulezce zdrhovacím uzlem založíme do postupové karabiny jumar směrem ke spolulezci. Rozvážeme zajišťovací uzel. Za karabinou na volnou část lana založíme druhý jumar propojený s úvazkem zachránce. Zachránce se zajistí pracovním zajištěním a provádí vytahování vlastním sestupem ke spolulezci a pomáhá si tahem za lano spolulezce. Místo jumarů lze použít prusíky.

Autoblok

Spolulezce zajistíme zdrhovacím uzlem. Do stejného bodu první karabiny vložíme druhou karabinu vlevo od první. Volné lano procvakáme druhou a zpět první karabinou. Podržíme volné lano a druhou ruku pustíme. Vytvoříme tak jednosměrnou brzdu z karabin. Druhou posuvnou brzdu nahradíme slaňovací osmou, kterou vždy zajistíme přehozením. Spolulezce vytahujeme podobně jako u Straussova způsobu.