Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

spouštění

Nejjednodušším a proto nejpoužívanějším druhem transportu v exponovaném terénu je spouštění. Provádí se na zbudovaném jistícím stanovišti s použitím HMS karabiny se zámkem, do které se naváže poloviční lodní smyčka (tzv. půlloďák).Brzdná síla se pohybuje v rozmezí 2,5kN - 3,5kN a měl by to být optimální rozsah brždění. Může se ale stát (například při spouštění dvou těžších osob nebo při opotřebovaném opletu, který ale nemá vliv na funkčnost a bezpečnost použitého lana), že brždění založenou poloviční lodní smyčkou je nedostatečné a záchranáři bude spouštění činit potíže. V tomto případě je nutné brzdnou sílu zvětšit a nejjednodušší řešení je založení další HMS karabiny s poloviční lodní smyčkou před stávající například na úvazek záchranáře. Je-li nutné spouštění přerušit, lze lano zajistit zadrhovací kličky (tzv. kravák) a do vzniklého oka založíme karabinu fixovanou v jistícím stanovišti.

Z dalších prostředků se můžeme zmínit o slaňovací osmě, gri-gri a podobných speciálních prostředcích.