Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Metodický postup HS při evakuaci cestujících z lanové dráhy

Metodický postup HS při evakuaci cestujících z lanové dráhy.

Vybavení:

Záchranář – na laně LD (obr. 1)

 • vhodný ochranný pracovní oděv
 • ochranná přilba
 • ochranné brýle
 • ochranné celoprstové rukavice
 • pevná obuv (v zimních podmínkách s možností upnutí stoupacích želez)
 • pracovní celotělový polohovací a zachycovací postroj
 • komunikační přístroj (vysílačka, mobilní telefon)
 • tlumič pádu s ocelovou karabinou tvaru O s pojistkou zámku v setu s integrovanou smyčkou tvaru Y a 2 ks MGO karabin (popř. se stoupacím žebříčkem)
 • lanová kladka s polohovacím setem – lanová kladka (RollCab) s pevnou spojkou delta, otočná spojka se spojovací smyčkou Petzl Spelegyca (popř. lanyard), MGO karabinou a ocelovou HMS karabinou s trojitou pojistkou zámku, polohovací set Petzl Grillon 20m s vakem a karabinou tvaru O s pojistkou zámku, kladka, (popř. ruční šplhací blokant)
 • evakuační trojúhelník nebo popruhy s ocelovou karabinou s trojitou pojistkou zámku
 • adekvátní množství záchranných smyček SR Axillar doplněné o karabiny tvaru O a sešitou smyčku 120 cm
 • slaňovací kyblík s HMS karabinou s pojistkou zámku
 • pracovní nůž/nůžky
 • čelová svítilna

 • Obrázek 1

 

 

Záchranář – jistič (Obr. 2)

 • vhodný ochranný pracovní oděv
 • ochranná přilba
 • ochranné brýle
 • ochranné celoprstové rukavice
 • pevná obuv (v zimních podmínkách s možností upnutí stoupacích želez)
 • pracovní celotělový polohovací a zachycovací postroj
 • komunikační přístroj (vysílačka, mobilní telefon)
 • vak na lano s lékárničkou člena HS
 • statické lano vhodné délky spojené dvojitým osmičkovým uzlem s karabinou tvaru O
 • smyčka šitá 120 cm
 • karabina HMS s pojistkou zámku min. 2x
 • lanyard
 • samoblokující jistící pomůcka Petzl RIG s karabinou Petzl Freino
 • v zimním období stoupací železa a cepín
 • pracovní nůž/nůžky
 • čelová svítilna

 Obrázek 2

 obrázek č.2

 

 

            Postup při evakuaci cestujících:

1.   Dvoučlenné družstvo vybavené jednou soupravou záchranného zařízení a vybavení (obr. 1 a 2) se dopraví na určené místo na trati LD, které je stanoveno evakuačním plánem záchranné akce.

2.   Oba členové družstva si obléknou bezpečnostní pracovní celotělový polohovací a zachycovací postroj. Nasadí si pracovní rukavice, ochranné brýle a přilby. Nezapomenou na správné seřízení postroje a přilby (vzájemná kontrola)!!!

3.   Záchranář na laně LD, člen družstva, který vystupuje na sloup, si připne ocelovou karabinou tvaru O tlumič pádu s integrovanou smyčkou tvaru Y s MGO karabinami do předního hrudního připojovacího (zachycovacího) oka svého postroje. Volný konec zajišťovacího statického lana s dvojitým osmičkovým nebo devítkovým uzlem si připne pomocí O karabiny také k přednímu připojovacímu zachycovacímu bodu svého postroje. Do předního polohovacího oka postroje si zavěsí lanovou kladku s polohovacím setem a zajišťovací smyčkou s MGO karabinou a karabinou určenou pro spouštění zachraňovaného. Do poutek na materiál si záchranář zavěsí další potřebné vybavení (evakuační trojúhelník s ocelovou karabinou, záchranářské smyčky (SR Axillar) pro zajištění pasažérů se sešitou smyčkou 120 cm pro zajištění pasažérů a slaňovací pomůcku). Zahájí výstup na podpěru jištěn MGO karabinami (Obr. 3 a 4).

obrázek 3

3

obr.3.1

4.   Druhý člen (jistič) záchranného družstva vybuduje u patky podpěry jistící stanoviště pro jištění a spouštění záchranáře. Zajišťovací lano od záchranáře vloží do samoblokující brzdy Petzl RIG (ve výjimečném případě je možné použití HMS karabiny a poloviční lodní smyčky) a od samého zahájení výstupu zajišťuje záchranáře jistící pomůckou založenou v jistícím stanovišti (Obr. 5).   

obr.5

                                                                                                                                                                                                                                      

5.   Při výstupu na podpěru se záchranář jistí za postranice výstupového žebříku pomocí MGO karabin, jež jsou součástí Y smyčky s tlumičem pádů. Záchranář musí být vždy neustále zajištěn minimálně jednou MGO karabinou (Obr. 4)!!! Po dosažení montážního roštu se záchranář stále jistí do vhodných dostatečně pevných bodů na podpěře. Jistící lano protáhne vhodně podpěrou (záleží na typu lanové dráhy) a zajistí zpět k přednímu připojovacímu zachycovacímu bodu svého postroje (Obr. 6). Dále pokračuje na kraj podesty k „baterii“, stále jištěn na konstrukci MGO karabinami + zajišťovacím lanem. Po dosažení kraje podesty se záchranář před další manipulací zajistí pomocí MGO karabin na nosném laně lanové dráhy mezi kladkami na baterii (obr. 6)

obr.6

obr.6.1

Následně záchranář umístí na nosné lano lanové dráhy lanovou kladku s polohovacím setem a zajišťovací smyčkou (Obr. 7).

obr.7

Po vizuální kontrole a komunikaci s jističem odepne záchranář z baterie MGO karabiny tlumiče pádu a připne je na nosné lano LD za lanovou kladku. Nyní se záchranář zavěsí do kladky ROLLCAB, jištěn jističem (Obr. 8).

obr.8

obr.8.1

Pro snadnější a bezpečnější zavěšení lze použít textilní stoupací žebříček. Při jízdě na nosném laně (Obr. 9) je záchranář jištěn a brzděn jističem na zemi. (Pozor na ruce, které se nesmí dostat před lanovou kladku – nebezpečí poranění!)  

obr.9

     

obr.9.1

                                                                                                 

6.   Po dosažení sedačky záchranář zajistí lanovou kladku a polohovací set pomocí zajišťovací smyčky Petzl Spelegyca s MGO karabinou přes závěs sedačky tak, aby lanová kladka se spouštěcí karabinou byla vždy na straně evakuovaných osob (výstupová vs. sestupová větev LD) a zajišťovací smyčka s MGO karabinou zabraňovala pohybu lanové kladky po nosném laně LD (Obr. 10).

obr.10

obr.10.1

Založí jistící lano do spouštěcí karabiny evakuačního setu (podle uvážení a váhových poměrů jističe a zachraňovaného založí lano do HMS karabiny buď přímo, nebo pomocí poloviční lodní smyčky (Obr. 11)). A po komunikaci s jističem přetáhne záchranář zajišťovací lano z konstrukce podpěry a spustí dolů na zem pod sedačku lanové dráhy (Obr. 11).

obr.11

obr.11.1

 

 

7.    Jistič přejde po odjištění z kotvícího místa u podpěry pod sedačku LD a vloží záchranářem   spuštěné lano znovu do samoblokující brzdy RIG. Dle potřeby si zde jistič zbuduje jistící stanoviště (čtyřkolka, skútr, cepín) (Obr. 15 a 16).

obr.15

obr.15.1

obr.16

obr.16.1

Záchranář se pomocí polohovacího zařízení spustí a napolohuje tak, aby mohl bezpečně pracovat u zachraňovaného pasažéra (Obr. 12). Po celou dobu polohování je jištěn MGO karabinami, jež jsou součástí Y smyčky s tlumičem pádů za konstrukci sedačky a může být jištěn i jističem.

obr.12

obr.12.1

8.   Postupně navlékne cestujícím evakuační trojúhelník. Jestliže je na sedačce více pasažérů, zajistí je pomocí záchranářských smyček ke konstrukci sedačky (Obr. 13).  Záchranář odepne jistící lano od svého postroje a podvleče ho pod ochranným zábradlím sedačky. Pomocí ocelové karabiny propojí oka evakuačního trojúhelníku zachraňované osoby a jistící lano (Obr. 13).

obr.13

obr.13.1

Po vzájemné komunikaci záchranáře s jističem zvedne ochranné zábradlí sedačky (Obr. 14).

obr.14

Následně jistič spustí zachraňovanou osobu přes samoblokující brzdu RIG upevněnou karabinou v jistícím stanovišti, nebo předním připojovacím polohovacím bodu svého postroje na zem (Obr. 15 a 16). Po evakuaci jistič poučí všechny pasažéry o bezpečném pracovním prostoru a dalším postupu (nebezpečí pádu předmětů z výšky).

9.   Po evakuaci všech cestujících ze sedačky záchranář přepne zajišťovací lano zpět do předního připojovacího zachycovacího bodu svého postroje. Za pomocí jednoduchého kladkostroje, který je součástí polohovacího zařízení, se napolohuje zpět k nosnému lanu lanové dráhy (v případě potřeby je možné si pomoc ručním šplhacím blokantem) (Obr. 17 a 18).

obr.17

obr.17.1

obr.18

Po kontrole, zda je zajišťovací lano správně vedeno za konstrukcí sedačky, správným směrem přes závěsné rameno sedačky (kontroluje i jistič), přepne za závěs sedačky na nosné lano LD jistící a polohovací prvky v tomto pořadí – 1. lanová kladka s polohovacím zařízením nebo MGO karabina zajišťovací smyčky (závisí na situaci, zda je evakuovaná vzestupná nebo sestupná větev LD), 2. MGO karabiny tlumiče pádu (Obr. 19 a 20). (v případě, že při přepínání polohovacího a zachycovacího systému přes závěs sedačky LD nemá záchranář možnost si bezpečně a stabilně stoupnout na rameno závěsu sedačky LD, je nezbytné, aby záchranář vhodně upravil délku jednotlivých pramenů zachycovacího systému tak, aby záchranáři nehrozil pád do polohovacího systému) a nechá se jističem spustit k další sedačce. Následuje postup od bodu č. 6. 

obr.19

obr.19.1

obr.20

obr.20.1

10.   V případě, že se jedná o poslední sedačku, ze které bylo nutno evakuovat cestující, se záchranář přitáhne pomocí kladkostroje zpět k nosnému lanu lanové dráhy. Tam odepne jistící lano od svého postroje (nyní je jištěn polohovacím zařízením a MGO karabinami zachycovací Y smyčky s absorbérem pádu) a přetáhne jistící lano přes nosné lano lanové dráhy. Jistící lano je potřeba dát co nejblíže k unášeči závěsu sedačky, aby nedošlo k zavlečení pod plastový náběh závěsu sedačky. Stáhne ho tak, aby oba prameny jistícího lana byly na zemi (kontroluje i jistič). Do jistícího lana založí slaňovací kyblík a přicvakne karabinou HMS do předního připojovacího polohovacího bodu svého postroje (Obr. 21).

obr.21

Lano si dobere a poté ho pomocí zadrhovacího uzlu (kraváku) zajistí přes tělo HMS karabiny (Obr. 22)

obr.22

Postup vázání zatrhávacího uzlu (zakravení) přes tělo karabiny HMS (Obr. 23).

obr.23

obr.23.1

obr.23.2

obr.23.3

Následně odejme z lana jak kladku ROLLCAB s polohovacím setem, tak i zachycovací Y smyčku s MGO karabinami a připevní si je do materiálových poutek postroje. Záchranář odjistí zadrhovací uzel a slaní na zem k jističi (Obr. 24). Ten lano stáhne a zabalí do přepravního vaku. Záchranáři se spojí s vedoucím evakuace lanové dráhy = další postup.

obr.24

11. Po ukončení evakuace se veškerý použitý materiál musí zkontrolovat.